ࡱ> bjbj;P(''444444448354g64gF+8+8A8A8A8999fffffff$knVf499999f44A8A8pgRHRHRH94A84A8fRH9fRHRHna]dA8x9w@b<fg0gboFo@]do4]dXRH999ffRH999g9999o999999999'% 3: Opina Martijanec PROGRAM RAZVOJA CIVILNOG DRU`TVA Javni natje aj za programe organizacija civilnog druatva Opisni obrazac prijave Datum raspisivanja natje aja 23.01.2017. Rok za dostavu prijava 21.02.2017. NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOG DRU`TVA NAZIV PROGRAMA Molimo da obrazac popunite isklju ivo koriatenjem ra unala I.OSNOVNI PODACI O ORGANIZACIJI CIVILNOG DRU`TVA PRIJAVITELJU PROGRAMA1.Naziv organizacije2.Naziv organizacije na engleskom jeziku (ukoliko ga koristi)3.Sjediate i adresa (mjesto,, ulica i broj)4.Poatanski broj5.}upanija Vara~dinska6.Ime i prezime osobe ovlaatene za zastupanje i du~nost koju obavlja (npr. predsjednik/-ca, direktor/-ica)7.Telefon8.Mobitel9.Internetska stranica10. Facebook11.Godina osnutka12. Datum i godina upisa u mati ni registar13.Registarski broj14.Broj ~iro-ra una i naziv banke15.OIB (osobni identifikacijski broj)16.RNO (broj u Registru neprofitnih organizacija)17.Ciljevi osnivanja, sukladno Statutu18.Svrha i podru je djelovanja19.Djelatnost organizacije, sukladno Statutu20.Ukupan broj (upisati broj) lanovaosniva aod toga (upisati broj)graanapravnih osoba21.Je li vaaa organizacija u sustavu PDV-a (ozna ite sa x )DaNe22.Ukupno ostvareni prihod organizacije u 2015. godini (upiaite iznos)23.Izraujete li i javno objavljujete godianji izvjeataj o radu? (ozna ite sa x )daneUkoliko ste ozna ili odgovor Da , kome ga dostavljate i na koji na in ga predstavljate javnosti?24.Prepoznatljivost organizacije kroz financirane programe u 2015.godini (molimo navedite nazive projekata/programa i tijela dr~avne uprave, odnosno jedinica lokalne i podru ne (regionalne) samouprave koji su vam odobrili bespovratne potpore u 2015. godini)II.PODACI O PROGRAMU 1.Naziv programa:2.Program je usvojen na sjednici (upiaite naziv upravlja kog tijela i datum)3.Kratki sa~etak programa (predstavite osnovnu bit programa u najviae100 rije i) 4.Detaljan opis programa (na najviae 1 stranice teksta) 5.Predvieni po etak i zavraetak provedbe programa6.Podru je provedbene aktivnosti( prepisati podru je iz teksta natje aja) 7.Zemljopisno podru je provedbe programa (*,ln   6 8 J L ̷xePePeePePe=%h/5CJ OJQJ^JaJ mHsH)hi5CJ OJPJQJ^JaJ mHsH%hi5CJ OJQJ^JaJ mHsH(hi5CJOJQJ\^JaJnHtH(h 75CJOJQJ\^JaJnHtH(hi5CJ$OJQJ\^JaJ$nHtH(hA5CJ$OJQJ\^JaJ$nHtHhiOJQJ^JmHsHhi5CJ OJQJ^Jhw 5CJ OJQJ^JhiCJOJQJ^J*,n d $$Ifa$gd7$`a$gd#W $xx7$a$$a$L N ` b d j l p r ƮyeTC-*h/khi5>*OJQJ^JaJ mHsH!hw >*OJQJ^JaJ mHsH!hi>*OJQJ^JaJ mHsH'hihi>*OJQJ^JaJ mHsH!h75OJQJ^JaJ mHsH%hi5OJPJQJ^JaJ mHsH!hi5OJQJ^JaJ mHsH.h/khi5>*CJ OJQJ^JaJ mHsH%hw >*CJ OJQJ^JaJ mHsH%hi>*CJ OJQJ^JaJ mHsH%h"e>*CJ OJQJ^JaJ mHsH  $ ( * 6 8 < > L N ^ ` v ־|gTgTgTg?T(hA5OJPJQJ\^J_HnHtH$hi5OJQJ\^J_HnHtH(hi5OJPJQJ\^J_HnHtH(h}5OJPJQJ\^J_HnHtH.h_!h75OJPJQJ\^J_HnHtH(hA5OJPJQJ\^J_HnHtH.h_!hA5OJPJQJ\^J_HnHtH(h75OJPJQJ\^J_HnHtH(hi5OJPJQJ\^J_HnHtH " xllll $$Ifa$gd7kd$$Ifl0%?? t0644 lapyt7" $ & ( * 4 xoooodY $G$Ifgd7 $$G$Ifa$$`a$kd$$Ifl0%?? t0644 lapyt7 " 2 4 F iT>*hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH)h 75CJOJQJ^J_HaJnHtH-h/k5CJOJPJQJ^J_HaJnHtH)h75CJOJQJ^J_HaJnHtH)hi5CJOJQJ^J_HaJnHtH-hi5CJOJPJQJ^J_HaJnHtH-hi5CJOJPJQJ^J_HaJnHtH$hi5OJQJ\^J_HnHtH(hi5OJPJQJ\^J_HnHtH4 6 < b d {{$G$If $$G$Ifa$pkd0$$IfTT0%# #%44 apytv#TF H b d f   " ֿybK4-h06CJOJPJQJ^J_HaJnHtH-hi6CJOJPJQJ^J_HaJnHtH,haJThQCJOJQJ^J_HaJnHtH3hQhQ6CJOJPJQJ^J_HaJnHtH*hQCJOJPJQJ^J_HaJnHtH*hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH,haJThiCJOJQJ^J_HaJnHtH&hiCJOJQJ^J_HaJnHtH*hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtHd f l xmee$G$If $$G$Ifa$kd$$IfTF%i ( #%  44 apytv#T B D xj_W$G$If $G$IfgdQ $$G$Ifa$gdQkd$$IfTF%i ( #%  44 apytv#T" & 0 2 4 6 B F H ^ ` j l n r t ѺycOy9*h/kCJOJPJQJ^J_HaJnHtH&hiCJOJQJ^J_HaJnHtH*hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH*hQCJOJPJQJ^J_HaJnHtH*hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH)hi6CJOJQJ^J_HaJnHtH-hi6CJOJPJQJ^J_HaJnHtH-hi6CJOJPJQJ^J_HaJnHtH-hQ6CJOJPJQJ^J_HaJnHtHD F L j l r xj_WjWW$G$If $G$IfgdQ $$G$Ifa$gdQkd$$IfTF%i ( #%  44 apytv#T    , . 8 : Z \ z ԾԨ}fQfQ)hi6CJOJQJ^J_HaJnHtH-hi6CJOJPJQJ^J_HaJnHtH-hi6CJOJPJQJ^J_HaJnHtH&hiCJOJQJ^J_HaJnHtH*hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH*hQCJOJPJQJ^J_HaJnHtH*hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH*h*CJOJPJQJ^J_HaJnHtH kd$$IfTֈ!%i )R 2#%44 ap<yt/kT z | ~ Wkd'$$IfTF%i ( #%  44 apytv#T $G$Ifgd7i$G$If $$G$Ifa$gdQ z | ~ (*.026@BDѻѻѢьvbьNbьvbьvvb&h/kCJOJQJ^J_HaJnHtH&hiCJOJQJ^J_HaJnHtH*hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH*h/kCJOJPJQJ^J_HaJnHtH0haJThiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH*hQCJOJPJQJ^J_HaJnHtH*hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH0hM6hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH kd $$IfTֈ%i )8 2#%44 ap<yt/kT $$G$If]a$gd/k$G$If $$G$Ifa$gdQkd$$IfTֈ%i )8 2#%44 ap<yt/kT (*,6bW $G$Ifgd7ikd $$IfTF%i ( #%  44 apytv#T$G$If $$G$Ifa$gdQ DFRT^`bdrtֿwaa֦aa*hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH0haJThiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH*h/kCJOJPJQJ^J_HaJnHtH0haJThiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH,haJThiCJOJQJ^J_HaJnHtH&hiCJOJQJ^J_HaJnHtH*hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH kd $$IfTֈ%i )8 2#%44 ap<yt/kTNPbkdX $$IfTF%i ( #%  44 apytv#T$G$If $$G$Ifa$gdQ @BNPRV`blnprѼѼwaѼѼѼѼJw,haJThiCJOJQJ^J_HaJnHtH*hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH*h/kCJOJPJQJ^J_HaJnHtH*hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH0haJThiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH)hi6CJOJQJ^J_HaJnHtH-hi6CJOJPJQJ^J_HaJnHtH-hi6CJOJPJQJ^J_HaJnHtHPRZxjbb$G$If $$G$Ifa$gdQkd; $$IfTF%i ( #%  44 apytv#T xjbb$G$If $$G$Ifa$gdQkd$$IfTF%i ( #%  44 apytv#T "$&(8:PRTXprйwcwcwcLwcwcwc,haJThPCJOJQJ^J_HaJnHtH&hiCJOJQJ^J_HaJnHtH*hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH*h/kCJOJPJQJ^J_HaJnHtH*hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH,haJThCJOJQJ^J_HaJnHtH,haJThiCJOJQJ^J_HaJnHtH0haJThiCJOJPJQJ^J_HaJnHtHPRxjbb$G$If $$G$Ifa$gdQkd$$IfTF%FK #%  44 apytv#TRT\xjbT & F$G$Ifgd$G$If $$G$Ifa$gdQkd$$IfTF%FK #%  44 apytv#TxjbWWWW $$G$Ifa$$G$If $$G$Ifa$gdQkd$$IfTF%FK #%  44 apytv#T "*,<>Jjlx~ԩ}ԩ}gԩ}}}*h/kCJOJPJQJ^J_HaJnHtH)hi6CJOJQJ^J_HaJnHtH-hi6CJOJPJQJ^J_HaJnHtH-hi6CJOJPJQJ^J_HaJnHtH&hiCJOJQJ^J_HaJnHtH*hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH*hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH( $$G$Ifa$kd$$IfTֈ-"%FG 2#%44 ap<yt/kTJZ\xz $$G$Ifa$$G$Ifz|kd $$IfTֈ-"%FG 2#%44 ap<yt/kT| $$G$Ifa$$G$If $$G$Ifa$gdQ 24@BZ\^`hjlxzθvbvbvbvbvNbvbv7-hi6CJOJPJQJ^J_HaJnHtH&h"eCJOJQJ^J_HaJnHtH&hiCJOJQJ^J_HaJnHtH*hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH*h/kCJOJPJQJ^J_HaJnHtH*hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH*h/CJOJPJQJ^J_HaJnHtH0haJThiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH0haJTh'CJOJPJQJ^J_HaJnHtH kdp$$IfTֈ-"%FG 2#%44 ap<yt/kT FLNTVbWWWW $$G$Ifa$kd$$IfTF%FK #%  44 apytv#T$G$If $$G$Ifa$gdQ "46:>@BFӼzfzfzfzfzfzfzfzfzO-hi6CJOJPJQJ^J_HaJnHtH&hiCJOJQJ^J_HaJnHtH*hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH*h/kCJOJPJQJ^J_HaJnHtH*hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH,hJhiCJOJQJ^J_HaJnHtH)hi6CJOJQJ^J_HaJnHtH-hi6CJOJPJQJ^J_HaJnHtHVXZ $$G$Ifa$kd$$IfTֈ-"%FG 2#%44 ap<yt/kTFhjpr "$(LNfhprw*h/kCJOJPJQJ^J_HaJnHtH,haJThiCJOJQJ^J_HaJnHtH6hi5B*CJOJPJQJ^J_HaJnHphp0tH&hiCJOJQJ^J_HaJnHtH*hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH*hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH.Z "$w/Gkd$$IfT%#%#%44 ap ytv#T $$G$Ifa$gdtWnkd$$IfT0%# #%44 apytv#T $$G$Ifa$$,,.0n` $$G$Ifa$gdO*nkdO$$IfT0%# #%44 apytv#T $$Ifa$ $$G$Ifa$ $$G$Ifa$gdQ .0>@NP`bprtv¬•~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~)hi6CJOJQJ^J_HaJnHtH-hi6CJOJPJQJ^J_HaJnHtH-hi6CJOJPJQJ^J_HaJnHtH*h/CJOJPJQJ^J_HaJnHtH&hiCJOJQJ^J_HaJnHtH&h"eCJOJQJ^J_HaJnHtH*hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH) ,.0FHJLӾꢉr[F/-h}5CJOJPJQJ^J_HaJnHtH)hi5CJOJQJ^J_HaJnHtH-hi5CJOJPJQJ^J_HaJnHtH-hi5CJOJPJQJ^J_HaJnHtH0h mhiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH6hi5B*CJOJPJQJ^J_HaJnHphp0tH)h"e6CJOJQJ^J_HaJnHtH-hi6CJOJPJQJ^J_HaJnHtH)hi6CJOJQJ^J_HaJnHtH02:`bh.nkd$$IfT0%# #%44 apytv#T $G$Ifgd} $$G$Ifa$Gkd$$IfT%#%#%44 ap ytv#TL\`rtտmWAWmmm*h}CJOJPJQJ^J_HaJnHtH*h#k.CJOJPJQJ^J_HaJnHtH&hiCJOJQJ^J_HaJnHtH&h}CJOJQJ^J_HaJnHtH&h#k.CJOJQJ^J_HaJnHtH*hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH*hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH)hi5CJOJQJ^J_HaJnHtH)h#k.5CJOJQJ^J_HaJnHtHh}5Gkd$$IfT%#%#%44 ap ytv#T$G$IfnkdP$$IfT0%# #%44 apytv#T $G$Ifgd}*,.4WII $$G$Ifa$gd#k.kd$$IfTF%t #%  44 apytv#T$G$If $G$Ifgd#k. $$G$Ifa$gd#k.&.0@BPRbd|~ԽzfP<Խ%-hi6CJOJPJQJ^J_HaJnHtH&h/CJOJQJ^J_HaJnHtH*h}CJOJPJQJ^J_HaJnHtH&hiCJOJQJ^J_HaJnHtH*h/kCJOJPJQJ^J_HaJnHtH*hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH-h#k.6CJOJPJQJ^J_HaJnHtH-hi6CJOJPJQJ^J_HaJnHtH*hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH*h#k.CJOJPJQJ^J_HaJnHtH~Ӿ꧐{_K7&h*CJOJQJ^J_HaJnHtH&h#k.CJOJQJ^J_HaJnHtH6hi5B*CJOJPJQJ^J_HaJnHphp0tH)hC*6CJOJQJ^J_HaJnHtH-h#k.6CJOJPJQJ^J_HaJnHtH-h}6CJOJPJQJ^J_HaJnHtH)h*6CJOJQJ^J_HaJnHtH-hi6CJOJPJQJ^J_HaJnHtH)hi6CJOJQJ^J_HaJnHtH $$G$Ifa$gdQ%nkdi$$IfT0%# #%44 apytv#Tp $$G$Ifa$gd#k. $$G$Ifa$gd#k.Gkd4$$IfT%#%#%44 ap ytv#T $$G$Ifa$gdQ% 028:HJNӽӧhQ $G$IfgdaA $G$IfgdV $G$Ifgd} $$G$Ifa$gd#k.kd$$IfTF%FK #%  44 apytv#T $G$Ifgd.$θxxdbI00hi6CJOJPJQJ]^J_HaJnHtH0hi6CJOJPJQJ]^J_HaJnHtHU&h/CJOJQJ^J_HaJnHtH&hiCJOJQJ^J_HaJnHtH*hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH*h/kCJOJPJQJ^J_HaJnHtH*hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH0hWhaACJOJPJQJ^J_HaJnHtH0hVhVCJOJPJQJ^J_HaJnHtH4xjb$G$If $$G$Ifa$gd#k.kd $$IfTF%FK #%  44 apytv#T(ozna ite i/ili dopiaite)Xpodru je Opine MartijanecXna razini ~upanije (upiaite jednu ili viae ~upanija u kojima se provodi programt)Vara~dinska ~upanija,na razini Republike Hrvatske/Europske unije8.Ukupan iznos potreban za provedbu programa8.1Iznos koji se tra~i od Opine Martijanec8.2.Iznos koji je zatra~en ili osiguran iz javnih izvora (tijela dr~avne uprave i/ili jedinice lokalne i podru ne (regionalne) samouprave), iz fondova Europske unije ili od drugih donatora za provedbu ovog programa (navesti ukupne iznose za sve organizacije)8.3.Iznos vlastitih sredstava anga~iranih u provedbi programa9.Osobe odgovorne za provedbu programa Voditeljica/voditelj programa (upiaite ime i prezime)10.Kratak opis iskustava, postignua i sposobnosti organizacije - prijavitelja da provede predlo~eni program (navedite prijaanje i sadaanje aktivnosti/ projekte/programe koje organizacija provodi, s kim organizacija surauje u provedbi svojih aktivnosti, tko je do sada financirao/donirao/sponzorirao aktivnosti organizacije). PRIJAVI ZA NATJE AJ PRILA}EMO SLJEDEU PROPISANU DOKUMENTACIJU: Zaokru~iti redni broj dokumentacije koju predajete. Dokaz o registraciji - preslika izvatka iz Registra, ne starijeg od 3 mjeseca od datuma prijave na natje aj, iz kojeg je vidljivo razdoblje djelovanja organizacije u podru ju relevantnom za natje aj Objedinjeni, popunjen, ovjeren i potpisan opisni obrazac programa (na propisanom obrascu- OBRAZAC 1) Financijsko izvjeae i to: Za obveznike dvojnog knjigovodstva presliku godianjeg financijskog izvjeaa (Ra un prihoda i rashoda, Bilanca, Biljeake) za 2016. godinu; Za obveznike jednostavnog knjigovodstva Odluku o nesastavljanju financijskih izvjeaa usvojenu od upravlja kog tijela podnositelja te presliku Knjige primitaka i izdataka za 2016. godinu. Ime i prezime voditelja/voditeljice programa (u organizaciji prijavitelju)Ime i prezime osobe ovlaatene za zastupanje (u organizaciji prijavitelju) MP. PotpisPotpis U,2017.   Obrazac 1 PAGE 4 48:LN`prvx~麤zfRH2RR*hYRCJOJPJQJ^J_HaJnHtHhiOJQJ^J&hiCJOJQJ^J_HaJnHtH&hw CJOJQJ^J_HaJnHtH&h}CJOJQJ^J_HaJnHtH*hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH*h,CJOJPJQJ^J_HaJnHtH*hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH0hi6CJOJPJQJ]^J_HaJnHtH,hi6CJOJQJ]^J_HaJnHtH468<rz $G$Ifgdw $$G$Ifa$nkd!$$IfT0%# #%44 apytv#TrtvzJqi^iS $G$IfgdYR $$G$Ifa$$G$Ifkdf"$$IfT4F%`:W! #%  44 apytv#TĖƖΖЖ HJNPTVηηηηηηηηΠzdN*hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH*hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtHhiOJQJ^JhiCJOJQJ^JaJhQCJOJQJ^JaJ,h06CJOJQJ]^J_HaJnHtH,hi6CJOJQJ]^J_HaJnHtH0hi6CJOJPJQJ]^J_HaJnHtH0hi6CJOJPJQJ]^J_HaJnHtHJLNPYQFQ $$G$Ifa$$G$Ifkdc#$$IfT4\% : K #%44 ap(ytv#TVbdȗʗڗܗ &(,.8:>@쪔րi,h~h[xbCJOJQJ^J_HaJnHtH&h/CJOJQJ^J_HaJnHtH*h/kCJOJPJQJ^J_HaJnHtH*hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH*h#k.CJOJPJQJ^J_HaJnHtH*hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH&hiCJOJQJ^J_HaJnHtH!qc[[$G$If $$G$Ifa$gd#k.kdx$$$IfT4F% :W! #%  44 apytv#T dfxj_W$G$If $G$Ifgdw $$G$Ifa$gd#k.kdu%$$IfTF% K #%  44 apytv#T@Rbdfhj|~̘ΘژԿ|fP@BZ\`bprœĜԜ֜46DFHJLRTln~꫔j)h*6CJOJQJ^J_HaJnHtH)hi6CJOJQJ^J_HaJnHtH-hi6CJOJPJQJ^J_HaJnHtH-hi6CJOJPJQJ^J_HaJnHtH&hT5CJOJQJ^J_HaJnHtH&hiCJOJQJ^J_HaJnHtH*hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH)~ĝȝʝΝН؝ڝ,.LNPRTbdӷlR2h*h*5OJPJQJ\^J_HaJnHtH2h*h*5OJPJQJ\^J_HaJnHtHh**hiCJOJPJQJ^J_HaJnHtH,hGih*tCJOJQJ^J_HaJnHtH6hi5B*CJOJPJQJ^J_HaJnHphp0tH)hi6CJOJQJ^J_HaJnHtH-hi6CJOJPJQJ^J_HaJnHtHLNPRTԞ:8- $$G$a$gd*Gkd+$$IfT%#%#%44 ap ytv#T $$G$Ifa$gd~nkd*$$IfT0%# #%44 apytv#Tdhjz|Ԟ֞@~ŸƟȟʟ̟ڟܟ *,02BDVXln(h*h*OJPJQJ^J_HnHtH$h*h*OJQJ^J_HnHtHh*h*OJQJh*h*CJOJQJ2h*h*5OJPJQJ\^J_HaJnHtH.h*h*5OJQJ\^J_HaJnHtH8Ԟ֞>@ΠРԡ֡dfhjlgd*gd*$ & F da$gd*$dG$^a$gd*$ & F dG$a$gd* $dG$a$gd*$d^a$gd*$ & F da$gd* $da$gd*̠Р "$02@BRTZ\prС֡ء빣͊tat%h*OJPJQJ\^J_HnHtH+h*h*OJPJQJ\^J_HnHtH1h*h*5>*OJPJQJ\^J_HnHtH+h*h*6OJPJQJ^J_HnHtH'h*h*6OJQJ^J_HnHtHh*h*OJQJ$h*h*OJQJ^J_HnHtH(h*h*OJPJQJ^J_HnHtH#֢Pbdlnprt̤Τ hTVXZz|~ָtfVfVh*h*56CJOJQJh*h*56OJQJh*5OJQJ\h*h*5OJQJ\h*h*5CJOJQJ\h*h*5CJOJQJh*h*CJOJQJh*h*OJQJ%h*OJPJQJ\^J_HnHtH+h*h*OJPJQJ\^J_HnHtH%h)OJPJQJ\^J_HnHtH lnprtskd,$$IfF\ %\  %  44apytq $Ifgd*NPRTVX}}} $Ifgd*gd*skd,$$IfF\ %\  %  44apytqXZhjz $Ifgd*nkd;-$$IfF\ %W    4 4apytqz|~ $Ifgd*gd*jkd-$$IfF\ %W    4apytq ΦЦҦަ¾h)mHnHuh2fjh2fUhqh*htjhtUh*h*CJOJQJh*h*OJQJh)5OJQJh*h*5OJQJWRPPPPPPPgd*kd|.$$Ifrh >h 44944qa9p2ytq ΦЦgd*zz$a$y 90:p/k/ =!"#$%0 %$$If!vh#v#v:V l t06,5?pyt7$$If!vh#v#v:V l t06,5?pyt7$$If!vh#v#v#:V T #%,55#/ / / / 44 pytv#T$$If!vh#v#vi #v(:V #%55i 5(/ / / / 44 pytv#T$$If!vh#v#vi #v(:V #%55i 5(/ / / / 44 pytv#T$$If!vh#v#vi #v(:V #%55i 5(/ / / / 44 pytv#Tw$$If!vh#v#vi #v#v)#vR#v :V 2#%55i 55)5R5 / / / / / / / 44 p<yt/kT$$If!vh#v#vi #v(:V #%55i 5(/ / / / 44 pytv#Tw$$If!vh#v#vi #v#v)#v#v8:V 2#%55i 55)558/ / / / / / / 44 p<yt/kTw$$If!vh#v#vi #v#v)#v#v8:V 2#%55i 55)558/ / / / / / / 44 p<yt/kT$$If!vh#v#vi #v(:V #%55i 5(/ / / / 44 pytv#Tw$$If!vh#v#vi #v#v)#v#v8:V 2#%55i 55)558/ / / / / / / 44 p<yt/kT$$If!vh#v#vi #v(:V #%55i 5(/ / / / 44 pytv#T$$If!vh#v#vi #v(:V #%55i 5(/ / / / 44 pytv#T$$If!vh#v#vi #v(:V #%55i 5(/ / / / 44 pytv#T$$If!vh#v#vF#vK:V #%55F5K/ / / / 44 pytv#T$$If!vh#v#vF#vK:V #%55F5K/ / / / 44 pytv#T$$If!vh#v#vF#vK:V #%55F5K/ / / / 44 pytv#Ta$$If!vh#v#vF#v#v#vG#v:V 2#%,55F555G5/ / / / / 44 p<yt/kTa$$If!vh#v#vF#v#v#vG#v:V 2#%,55F555G5/ / / / / 44 p<yt/kTa$$If!vh#v#vF#v#v#vG#v:V 2#%,55F555G5/ / / / / 44 p<yt/kT$$If!vh#v#vF#vK:V #%55F5K/ / / / 44 pytv#Ta$$If!vh#v#vF#v#v#vG#v:V 2#%,55F555G5/ / / / / 44 p<yt/kT$$If!vh#v#v#:V #%55#/ / / / 44 pytv#Ti$$If!vh#v#%:V #%5#%/ 44 p ytv#T$$If!vh#v#v#:V #%55#/ / / / 44 pytv#Ti$$If!vh#v#%:V #%5#%/ 44 p ytv#T$$If!vh#v#v#:V #%55#/ / / / 44 pytv#T$$If!vh#v#v#:V #%55#/ / / / 44 pytv#Ti$$If!vh#v#%:V #%5#%/ 44 p ytv#T$$If!vh#v#v#vt:V #%555t/ / / / 44 pytv#T$$If!vh#v#v#:V #%55#/ / / / 44 pytv#Ti$$If!vh#v#%:V #%5#%/ 44 p ytv#T$$If!vh#v#v#:V #%55#/ / / / 44 pytv#Ti$$If!vh#v#%:V #%5#%/ 44 p ytv#T$$If!vh#v#vF#vK:V #%55F5K/ / / / 44 pytv#T$$If!vh#v#vF#vK:V #%55F5K/ / / / 44 pytv#T$$If!vh#v#v#:V #%55#/ / / / 44 pytv#T$$If!vh#v#v:#vW!:V 4 #%+,55:5W!/ / / / 44 pytv#T$$If!vh#v#v:#v #vK:V 4 #%+,55:5 5K/ / / / 44 p(ytv#T$$If!vh#v#v:#vW!:V 4 #%+,55:5W!/ / / / 44 pytv#T$$If!vh#v #v#vK:V #%5 55K/ / / 44 pytv#T$$If!vh#v #v#vK:V #%5 55K/ / / / / / 44 pytv#T $$If!vh#v #v#vK:V #%5 55K/ / / / / / 44 pytv#T$$If!vh#v #v#vK:V #%5 55K/ / / / 44 pytv#T$$If!vh#v #v#:V #%,5 5#/ / / / 44 pytv#T$$If!vh#v#vB:V #%,55B/ / / / 44 pytv#T$$If!vh#v#v#:V #%55#/ / / / 44 pytv#Ti$$If!vh#v#%:V #%5#%/ 44 p ytv#T$$If!vh#v\ #v #v :V %,,5\ 5 5 / / 44 pytq$$If!vh#v\ #v #v :V %,5\ 5 5 44 pytq$$If!vh#vW #v #v :V ,,5W 5 5 / / 4 4apytq$$If!vh#vW #v #v :V ,5W 5 5 4 apytq$$If!vh#vh#v #v#v:V ,5h5 55/ / 4494qa9p2ytq^ 666666666vvvvvvvvv66666686666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHH`H Normal*$CJ_HaJmHnHsHtH>A > Zadani font odlomkaZi@Z 0Obi na tablica :V 44 la .k . 0 Bez popisa 2o2 WW8Num1z0CJaJ6o6 WW8Num2z0 5CJaJJ/J Absatz-StandardschriftartP/!P WW-Absatz-StandardschriftartR/1R WW-Absatz-Standardschriftart16oA6 WW8Num1z1 OJQJ^J>oQ> WW8Num1z3CJOJQJ^JaJDoaD WW8Num5z056CJOJQJ^JaJNoqN WW8Num5z1#56B*CJOJQJ^JaJph6o6 WW8Num5z2 OJQJ^J6o6 WW8Num5z3 OJQJ^JDoD WW8Num6z056CJOJQJ^JaJNoN WW8Num6z1#56B*CJOJQJ^JaJph6o6 WW8Num6z2 OJQJ^J6o6 WW8Num7z0 OJQJ^J6o6 WW8Num7z1 OJQJ^J6o6 WW8Num7z2 OJQJ^JDoD WW8Num8z056CJOJQJ^JaJNoN WW8Num8z1#56B*CJOJQJ^JaJph8o!8 WW8Num8z256CJaJ6o16 WW8Num8z3 OJQJ^JDoAD WW8Num9z056CJOJQJ^JaJNoQN WW8Num9z1#56B*CJOJQJ^JaJph8oa8 WW8Num9z256CJaJ6oq6 WW8Num9z3 OJQJ^JFoF WW8Num10z056CJOJQJ^JaJPoP WW8Num10z1#56B*CJOJQJ^JaJph8o8 WW8Num10z2 OJQJ^J8o8 WW8Num10z3 OJQJ^J@/@ Zadani font odlomka2>o> WW8Num3z0CJOJQJ^JaJ6o6 WW8Num3z1 OJQJ^J>o> WW8Num4z0CJOJQJ^JaJ6o6 WW8Num4z1 OJQJ^J@/@ Zadani font odlomka1T/!T WW-Absatz-Standardschriftart11V/1V WW-Absatz-Standardschriftart111X/AX WW-Absatz-Standardschriftart1111Z/QZ !WW-Absatz-Standardschriftart11111\/a\ "WW-Absatz-Standardschriftart111111^/q^ #WW-Absatz-Standardschriftart1111111`/` $WW-Absatz-Standardschriftart11111111b/b %WW-Absatz-Standardschriftart111111111d/d &WW-Absatz-Standardschriftart1111111111PoP WW8Num11z0#56B*CJOJQJ^JaJphDoD WW8Num11z156B*CJaJph8o8 WW8Num11z2 OJQJ^J8o8 WW8Num11z3 OJQJ^J8o8 WW8Num11z4 OJQJ^JFoF WW8Num12z056CJOJQJ^JaJPoP WW8Num12z1#56B*CJOJQJ^JaJph4o!4 WW8Num13z0CJaJDo1D WW8Num14z056B*CJaJphDoAD WW8Num14z156B*CJaJph8oQ8 WW8Num14z2 OJQJ^J8oa8 WW8Num14z3 OJQJ^J8oq8 WW8Num14z4 OJQJ^JDoD WW8Num15z056B*CJaJphDoD WW8Num15z156B*CJaJph8o8 WW8Num15z2 OJQJ^J8o8 WW8Num15z3 OJQJ^J8o8 WW8Num15z4 OJQJ^JFoF WW8Num16z056CJOJQJ^JaJ4o4 WW8Num17z0CJaJFoF WW8Num18z056CJOJQJ^JaJPoP WW8Num18z1#56B*CJOJQJ^JaJphFoF WW8Num19z056CJOJQJ^JaJPo!P WW8Num19z1#56B*CJOJQJ^JaJph:o1: WW8Num19z256CJaJ4oA4 WW8Num20z0CJaJPoQP WW8Num21z0#56B*CJOJQJ^JaJphDoaD WW8Num22z056B*CJaJphDoqD WW8Num22z156B*CJaJph8o8 WW8Num22z2 OJQJ^J8o8 WW8Num22z3 OJQJ^J8o8 WW8Num22z4 OJQJ^JFoF WW8Num23z056CJOJQJ^JaJPoP WW8Num24z0#56B*CJOJQJ^JaJphDoD WW8Num24z156B*CJaJph8o8 WW8Num24z2 OJQJ^J8o8 WW8Num24z3 OJQJ^J8o8 WW8Num24z4 OJQJ^JJ/J WW-Default Paragraph Font8o!8 TeletypeOJ PJ QJ ^J 2)12 Broj stranice6oA6 BulletsOJPJQJ^JHoQH Grafi ke oznake1OJPJQJ^J6U`a6 Hiperveza >*B*phHV`qH SlijeenaHiperveza >*B* phHoH Referenca komentara1CJaJ@/@ Tekst komentara CharJoJ Predmet komentara Char5\ToT Tekst balon ia CharCJOJ QJ ^J aJ:o: Podno~je CharCJaJTOT Zaglavlje1 mx$OJQJCJPJ ^J aJ>B@> Tijelo teksta nx2/@2 Popiso OJQJ^J V"@V Opis slike pxx $OJQJCJ6^J aJ]<O< Indeksq $OJQJCJ^J NON Naslov1 rx$OJQJCJPJ ^J aJ*!b* HeadingsN"@BN Opis slike txx $CJ6^JaJ]6OR6 Indexu $ OJQJ^J BJ@!B Podnaslovv$a$CJ6aJ]TOT WW-Heading wx$OJQJCJPJ ^J aJXOX Opis slike1 xxx $OJQJCJ6^J aJ]:@: Zaglavlje y p#@ @@ Podno~je z p#mHsH<O< Table Contents{ $FOF Table Heading |$a$ $5\88 Frame contents}@O@ Sadr~aji tablice~ $HOH Naslov tablice $a$ $5\VOV SubTitle 1$a$*$CJ(mH sH 5aJVOV SubTitle 2$a$*$CJ mH sH 5aJLO"L Tekst komentara1CJmHsHaJFO!"F Predmet komentara15\XOBX Tekst balon ia1OJ QJ CJmHsH^J aJFRF Odlomak popisa1^]`tct AReaetka tablice7:V0R@rR zIU0Tekst balon iaCJOJ QJ aJmHsH^o^ zIU0Tekst balon ia Char1CJOJ QJ ^J aJnHtHbob v#Default 7$8$H$-B*CJOJQJ^J_HaJmHphsHtH@@@ * Odlomak popisa ^PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V,cy$wc.bQKG7fK˵Riv4HN@!Fco#c (QR/L A]#Tv@=!<İT̟qu gDL--_FFGzѺU7q^۫ >Xju)lꝜg d֚/_ӹtLԀ~\vd9|:x9|Jk (b49C2lZ "/_䗟?Byߞ=yէ) ҘHt}a+d$G10-Sl& R*ToN1ˢ!hU{ƒHLps ;ZVIV 2n*]8MRyZ:w#⨹ppH~._w/cR%C:riFMc˴f;Y[EBU`V0ǍDḊǬXEUJ/zRAC8D*[-}CǪ ..R(zP漌iv@@@bU|!8Y;8>ܦ,AuLj;:5nFs[ ׸UqokބݫfO4EE@'ߢ5w7E|-yօAYfNc@M!-a 4A 64HpU ) uO3 e:(fQ!sHvy`Wr~(Bshgr%c VF5iP./L›0 ˫pעᰃ m(\ddH= R+sh;l2)^+Ikio ,A*k,GMg,Jd9\,AGm\nzi9~)D]9|%lڟZ̦gl冹EP9> ljWY DK/7e@E7:+k G7d<&*}gV'A} ש Tu洷+9gEW38Y+MC*t0O%Jݍq7ŔRN)z?ۇ@GbDž8t4~_`zd kH*6 r5gyCڧ!# B-;Y=ۻ,K12URWV9$l{=An;sVAP9zs:Y'[`ۇ@Pf7[6DY*@Xi+hee*skfDqbX,?*|fv u"xA@V_ .`p64+lt^7 t '5;Kb8s9x<ڮ-t5Dd8?Șe/Y|t &LILJ`DCPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] y $$'*L F " z DFL~NV@ژD"~d "%(,1469:<?@CDGITWY\^_adfgiklq " 4 d D PRz| VZ$0hp 4rJfrFLԞlXz !#$&')*+-./023578;=>ABEFHJUVXZ[]`bcehjmnoprs *!8@0( B S 7IRoPSq !#$&/679:CNPQSVY`hquDE[\ *,Z\OQ'3#&.49JKRT]_ $&'08QR_fghs{  r x |   3 4  ! 9 : X c f n z { - / 8 B K T U ^ v ) 0 4 < G O Z i j !*6BEMZ\ght}Jlsuvx #')09<=>G\fhv"$,2BCPRSUVXY[\fwz67oqOPRS #%&4689ACNPRSBDGHX[^_} '*-.WZ]^xy LORS[\/134CGIJ7QST 7 :   0 3 7 8 6 9 = > w z | } $ ) h j egsu09"%,24;BDEGHMPRSUVXY[\ewz 34EEST =O/ 7 ( 0  o o C C ( ( Jj&'KLOP\gqssz Z*Sh$, b3 #<\u]S'h/4. *ni7d0/;ژy\ImH*[uy.(~٦^`OJQJCJaJ^`OJQJCJ5aJP^`P@@^@`0^`0``^``^`^`^``^``00^0`8^8`o() ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.h^`CJhH.h^`CJo(hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h^`CJhH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.8^8`o() ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.^`o(- ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(- ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH. #]S'(~\ImuyZ*S/;ni7/4., WW8Num1WW8Num2 b\TB6,8]B;SQ {Y w 0,'wF~Q}f>>Q%#.$'cN'(-o()C*O*C.#k.Y2T5B\5M67X7D8z=2>{U>5BgCGhHHJLd MqN&PQQZaQRaJTzIUvUm{U#Wa]r_[xb"epe2fi7i/kl mHn7n}Cp(qptL-vAxq-|E|_P;C:%O@+~ 7| ~ OYR__!AS80]NGi>Qp(v#'MiWZtW=`z33a'x/ OXtJ)x]*DqLaA7(~VY3*@Zl*mkQ~Q*tPR@''''|y UnknownG* Times New Roman5Symbol3. * ArialA. Arial NarrowI. ??Arial Unicode MS=OpenSymbol_ StarSymbolArial Unicode MS;Wingdings?= * Courier NewI5 yP DejaVu Sans Mono5. *aTahomaOWenQuanYi Micro Heia Lohit HindiArial Unicode MS?& .)` DejaVu Sans5MangalA$BCambria Math" ehQQ2g1 r0HH Kq P &P!xx nenadOPINA MARTIJANEC@     Oh+'0t $ 0 < HT\dlnenadNormalOPINA MARTIJANEC2Microsoft Office Word@@}K@o)w@o)w՜.+,0 hp  TKIC d.o.o.H NaslovTitle !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstvwxyz{|}~Root Entry F9wData uS/1TableDoWordDocument;SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj} F+Dokument programa Microsoft Word 97 2003 MSWordDocWord.Document.89q