24
veljača
2019

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtima prijedloga akata

7. siječnja 2019.
 • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Socijalnog vijeća Općine Martijanec
 • Odluka o komunalnom doprinosu
 • Odluka o komunalnoj naknadi

Internetsko savjetovanje – Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

7. siječnja 2019.

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga akta  putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću: Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B).

Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga je od 07. siječnja 2019. do 22. siječnja 2019. godine.

Poziva se javnost za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtima prijedloga akata

2. siječnja 2019.
 • Odluke o o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Martijanec i
 • Odluke o izmjeni Odluke o vrstama, kriterijima i načinu ostvarivanja pomoći u sustavu socijalne skrbi koje se isplaćuju iz Proračuna Općine Martijanec.

Izvješće o provedenom savjetovanju – nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

21. studenoga 2018.

Dana 19. listopada 2018. godine na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću upućen je prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B).

Razlog donošenja akta koji je predmet savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je izvršenje obveze propisane člankom 98. stavkom 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18).

Poziv za prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću objavljen je na internetskim stranicama Općine Martijanec, www.opcina-martijanec.hr, dana 19. listopada 2018. godine i trajao je do 19. studenoga 2018. godine.

Zainteresirana javnost bila je ovlaštena u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja, svoje primjedbe i prijedloge dostaviti Općini Martijanec na adresu e-pošte martijanec@opcina-martijanec.hr.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

15. studenoga 2018.

Dana 12. listopada 2018. godine na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću upućeni su sljedeći prijedlozi akata:

 • Proračun Općine Martijanec za 2019. godinu s Projekcijom Proračuna za razdoblje 2020. – 2021. godine i Planom razvojnih programa u 2019. godini
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec u 2019. godini
 • Program gradnje objekata društvene ingrastrukture na području Općine Martijanec u 2019. godini
 • Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Martijanec za 2019. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 • Program utroška šumskog doprinosa za 2019. godinu
 • Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Martijanec u 2019. godini
 • Program korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Martijanec za 2019. godinu

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

19. listopada 2018.

Temeljem obveze iz Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 16/18) objavljujemo Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B) putem Internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtima prijedloga

12. listopada 2018.

Temeljem obveza iz Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i ostalih posebnih zakona objavljujemo “Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtima prijedloga”:

Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga načina pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

21. prosinca 2017.

Općina Martijanec temeljem obveza iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) provodi internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s nacrtom prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada , te dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga te eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga je od 21. prosinca 2017. do 19. siječnja 2018. godine.

Dokumenti se nalaze u prilogu:

< Prethodna stranica 1 2 Sljedeća stranica >