17
listopad
2019

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o komunalnom redu na području Općine Martijanec

8. travnja 2019.

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtima prijedloga akata putem Internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

 • Odluka o komunalnom redu na području Općine Martijanec.

Rok za podnošenje mišljenja primjedbi i prijedloga je od 08. travnja 2019. do 08. svibnja 2019. godine.

Više u dokumentima:

Javna rasprava o nacrtu plana razvoja širokopojasne infrastrukture 2019

19. ožujka 2019.

Otvorena je javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za Grad Ludbreg, te Općine Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec.

Javnu raspravu provodi Nositelj projekta Grad Ludbreg u svrhu pribavljanje mišljenja svih zainteresiranih strana, prije svega od operatora na tržištu i korisnika usluga, vezanih uz PRŠI, a prije početka provedbe projekta.

Nositelj projekta, sukladno strukturnim pravilima ONP-a (Poglavlje 2.5), pokreće javnu raspravu Projekta:

Datum otvaranja rasprave: 18.3.2019.
Datum zatvaranja rasprave: 3.4.2019.

Pozivaju se sve zainteresirane strane da dostave komentare na predloženi nacrt PRŠI-ja slanjem popunjenog obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (u PDF formatu) na adresu elektroničke pošte prsi.ludbreg@corellia.com.hr ili poštom na adresu Grad Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg (sa naznakom: JAVNA RASPRAVA – PRŠI Ludbreg) zaključno do 3.4.2019. u 15 sati.

Tekst i dokumenti javne rasprave: http://ludbreg.hr/javna-rasprava-o-nacrtu-plana-razvoja-sirokopojasne-infrastrukture-2019/

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Martijanec

20. veljače 2019.

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga akata putem internetskoz savjetovanja sa zainteresiranom javnošću: Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Martijanec.

Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga je od 20. veljače 2019. do 20. ožujka 2019. godine.

Pisane primjedbe na nacrt prijedlog odluke dostavljaju se na zadanom obrascu (u prilogu) i to isključivo elektroničkom poštom na e-mail: martijanec@opcina-martijanec.hr.

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtima prijedloga akata

7. siječnja 2019.
 • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Socijalnog vijeća Općine Martijanec
 • Odluka o komunalnom doprinosu
 • Odluka o komunalnoj naknadi

Internetsko savjetovanje – Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

7. siječnja 2019.

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga akta  putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću: Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B).

Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga je od 07. siječnja 2019. do 22. siječnja 2019. godine.

Poziva se javnost za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtima prijedloga akata

2. siječnja 2019.
 • Odluke o o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Martijanec i
 • Odluke o izmjeni Odluke o vrstama, kriterijima i načinu ostvarivanja pomoći u sustavu socijalne skrbi koje se isplaćuju iz Proračuna Općine Martijanec.

Izvješće o provedenom savjetovanju – nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

21. studenoga 2018.

Dana 19. listopada 2018. godine na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću upućen je prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B).

Razlog donošenja akta koji je predmet savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je izvršenje obveze propisane člankom 98. stavkom 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18).

Poziv za prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću objavljen je na internetskim stranicama Općine Martijanec, www.opcina-martijanec.hr, dana 19. listopada 2018. godine i trajao je do 19. studenoga 2018. godine.

Zainteresirana javnost bila je ovlaštena u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja, svoje primjedbe i prijedloge dostaviti Općini Martijanec na adresu e-pošte martijanec@opcina-martijanec.hr.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

15. studenoga 2018.

Dana 12. listopada 2018. godine na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću upućeni su sljedeći prijedlozi akata:

 • Proračun Općine Martijanec za 2019. godinu s Projekcijom Proračuna za razdoblje 2020. – 2021. godine i Planom razvojnih programa u 2019. godini
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec u 2019. godini
 • Program gradnje objekata društvene ingrastrukture na području Općine Martijanec u 2019. godini
 • Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Martijanec za 2019. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 • Program utroška šumskog doprinosa za 2019. godinu
 • Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Martijanec u 2019. godini
 • Program korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Martijanec za 2019. godinu
< Prethodna stranica 1 2 Sljedeća stranica >