Općina Martijanec >> Dokumenti >> Dokumenti >> Odluke Općinskog vijeća
Poruka
  • EU direktiva e-Privacy

    Ove internetske stranice koriste "kolačiće" (eng. 'cookies') radi upravljanja prijavama korisnika, navigacijom i drugim funkcijama. Korištenjem naših stranica slažete se da možemo spremiti "kolačiće" na vaše računalo.

    Vidi dokumente e-Privacy direktive EU

Dokumenti

Pregled Pretraga Gore
Kategorija: Odluke Općinskog vijeća
Stranica 9 od 19 << Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>
Sortiraj: Normalno | Po nazivu | Po datumu | Po pregledima | [Z-A]
Dokumenti:
Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Martijanec
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec u 2014. godini
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Martijanec u 2014. godini
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u 2014. godini na području Općine Martijanec za komunalno gospodarstvo, mjesnu samoupravu i uređenje naselja, gospodarski razvoj i poljoprivredu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u 2014. godini na području Općine Martijanec za društvene djelatnosti (socijalna skrb, vatrogastvo, zaštita i spašavanje, obrazovanje, sport, kultura, rekreacija, religija i informiranje)
Izmjene i dopune Programa tekućeg održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2014.
IZMJENE I DOPUNE PLANA razvojnih programa Općine Martijanec za razdoblje od 2014. do 2016. godine
Odluka o komunalnom doprinosu Općine Martijanec
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Martijanec
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije