Općina Martijanec >> Dokumenti >> Dokumenti >> Prostorno-planski dokumenti >> Plan prostornog uređenja Općine martijanec
Poruka
  • EU direktiva e-Privacy

    Ove internetske stranice koriste "kolačiće" (eng. 'cookies') radi upravljanja prijavama korisnika, navigacijom i drugim funkcijama. Korištenjem naših stranica slažete se da možemo spremiti "kolačiće" na vaše računalo.

    Vidi dokumente e-Privacy direktive EU

Dokumenti

Pregled Pretraga Gore
Kategorija: Plan prostornog uređenja Općine martijanec
Stranica 3 od 4 << Početak < « 1 2 3 4 » > Kraj >>
Sortiraj: Normalno | Po nazivu | Po datumu | Po pregledima | [Z-A]
Dokumenti:
Prostorni plan uređenja Općine Martijanec - k2a infrastrukturni sustavi, pošta i telekomunikacije
Prostorni plan uređenja Općine Martijanec - k4b građevinsko područje naselja Vrbanovec i Sudovčina
Prostorni plan uređenja Općine Martijanec - Infrastrukturni sustavi- vodogospodarski sustav, odvodnja otpadnih voda i gospoda
Prostorni plan uređenja Općine Martijanec - k2c korištenje i uređenje vodotoka i voda
Prostorni plan uređenja Općine Martijanec - k4d građevinsko područje Poljanec
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MARTIJANEC Zahtjevi za promjenom granica građevinskog područja
Odredbe za provođenje
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MARTIJANEC Zahtjevi za promjenom granica građevinskog područja •
PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE MARTIJANEC Izmjene i dopune CILJEVI I MOGUĆA RJEŠENJA ZNAČAJNA ZA RAZVOJ, UREĐENJE I OBLIKOVANJE PROSTORA U OBUHVATU PROSTORNOG PLANA Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije Prosinac,
Odredbe za provođenje