Poruka

Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Općina Martijanec je raspisala natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za Referenta/referenticu za upravne i komunalne poslove. Više u priloženom dokumentu.

Dokumenti:
Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa-travanj 2015. godine