Poruka

Stomatološka ambulanta

 DABO-SAMOBOR NATALIJA, dr.med.dent.

DABO-SAMOBOR NATALIJA, dr.med.dent.

PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE

Adresa: Varaždinska 86, Martijanec 42232
Telefon: 042 674 011

Radno vrijeme:

ponedjeljak, utorak i četvrtak: 13,00-20,30 / rad sa pacjentima je od 14,00h do 19,00h

srijeda i petak: od 7,00h do 14,30h/ rad sa pacijentima je od 8,00h do 13,00h.

1. i 3. subota u mjesecu su radne