Poruka

Poštanski ured

 

posta

 

Poštanski ured Martijanec
Radno vrijeme (radnim danom): 08:00-15:00
Radno vrijeme (subotom):  
Radno vrijeme (nedjeljom i praznicima):  
Broj poštanskog ureda: 42232
Adresa: Martijanec 48
Telefonski broj govornice (u pošti): 673-474
Broj telefaksa: 673-555
Telefonski broj voditelja ureda: 673-555
Iz ovog ureda vrši se distribucija pošte za slijedeća mjesta  
Mjesto Dani distribucije
Čičkovina U, Č, Su
Martijanec sanducic RD
Gornji Martijanec     P, S, Pe
Hrastovljan sanducic U, Č, Su
Madaraševac U, Č, Su
Rivalno P, S, Pe
Sudovčina P, S, Pe
Vrbanovec sanducic P, S, Pe