Poruka

Saša Lenček novi predsjednik KUD-a Martijanec

Dana 20.02.2014. godine s početkom u 19,00 sati u društvenom domu u Martijancu održana je Izvanredna izborna sjednica skupštine Kulturno umjetničkog društva Martijanec. Na sjednici je izabrano novo rukovodstvo za rad KUD-a Martijanec za mandatno razdoblje 2014. do 2018. godine.

NOVO RUKOVODSTVO KUD-A MARTIJANEC ZA 2014. - 2018. GODINU

PREDSJEDNIK: Saša Lenček

TAJNIK: Marijana Tarandek

DOPREDSJEDNICI: Nikola Hrkač i Štefanija Melnjak

UPRAVNI ODBOR: Saša Lenček, Marijana Tarandek, Nikola Hrkač, Štefanija Melnjak, Marina Hižak, Nikolina Lovrenčić, Melita Bačani, Tomislav Horvat, Irena Jagušić.

NADZORNI ODBOR:Sonja Huzjak - predsjednica, Sanja Tkalčić Fajt - članica, Marijan Horvat - član