Općina Martijanec >> Naselja općine Martijanec
Poruka
  • EU direktiva e-Privacy

    Ove internetske stranice koriste "kolačiće" (eng. 'cookies') radi upravljanja prijavama korisnika, navigacijom i drugim funkcijama. Korištenjem naših stranica slažete se da možemo spremiti "kolačiće" na vaše računalo.

    Vidi dokumente e-Privacy direktive EU

Naselja općine Martijanec

Ukupan broj stanovnika prema popisu iz 2001. godine

Čičkovina 205
Gornji Martijanec 41
Hrastovljan 406
Križovljan 286
Madaraševec 202
Martijanec 419
Rivalno 50
Slanje 505
Sudovčina 364
Vrbanovec

625

Ukupan broj stanovnika prema popisu iz 2011. godine

Čičkovina 206
Gornji Martijanec 44
Hrastovljan 410
Križovljan 288
Madaraševec 204
Martijanec 423
Poljanec 716
Rivalno 51
Slanje 512
Sudovčina 360
Vrbanovec 629
Ukupno: 3843
Ukupno bez Poljanca: 3127

Čičkovina

Čičkovina (Chichkovina) se spominje na popisu naselja u kanonskim vizitacijama iz godine 1659. kao selo koje pripada župi Martijanec. Vlasnici Čičkovine sredinom 18. stoljeća bili su grof Ivan Patačić i kapetan Antun Zebić. U selu je 1787. godine bilo 14 kuća s 90 odraslih žitelja i 25 djece.

Godine 1931. Čičkovina je imala 345 stanovnika, što je najveći broj u povijesti sela. Do 1991. godine broj se smanjio na 263 stanovnika da bi prema najnovijem popisu stanovništva iz 2011. godine taj broj bio 205.

U selu se nalazi kapela Presvetog Srca Isusova koja je kao zaštićeni objekt evidentirana 1962 godine od strane Konzervatorskog zavoda Zagreb.

Gornji Martijanec

Selo se razvilo na brežuljkastom terenu s lijeve strane rijeke Bednje. U naselju se nalazi kapela Sv. Ivana Krstitelja, građena u novije vrijeme. Osim arheoloških lokaliteta u blizini Gornjeg Martijanca, u dostupnim izvorima do druge polovice 19. stoljeća nema nikakvih podataka o naselju. Godine 1857. selo ima 47 žitelja.

Godine 1921. u Gornjem su Martijancu živjela 282 stanovnika, što je najveći broj stanovnika u povijesti toga sela. U kasnijem razdoblju taj se broj smanjuje, pa naselje 1991. godine ima samo 77 stanovnika, dok prema najnovijem popisu stanovništva iz 2011. godine taj broj iznosi samo 41.

Hrastovljan

U kanonskim vizitacijama godine 1659. selo se spominje po imenom Hraztovlyani. Pripadalo je plemićkom dobru u Martijancu, a prema nekim izvorima sjedište martijanečkog posjeda sredinom 18. stoljeća bilo je upravo u Hrastovljanu, gdje se nalazio kaštel, tipičan Wasserburg s tri ugaone kule, čiji su ostaci srušeni u 19. stoljeću.

U blizini kaštela bila je zidana kapela sv. Benedikta koja se spominje u kanonskim vizitacijama godine 1733. i koja još danas postoji.

sv.ben hra

Kapela Sv. Benedikta

Godine 1787. naselje je imalo 18 kuća sa 100 odraslih stanovnika i 30 djece. Godine 1931. južno od crkve sagrađena je školska zgrada. (Škola se ukida nakon god. 1959.)

Hrastovljan je 1953. imao 565 stanovnika, što je najveći broj stanovnika u povijesti naselja. U kasnijem razdoblju broj stanovnika se smanjuje, pa naselje 1991. ima 457 stanovnika, a prema popisu stanovništva iz 2011. taj broj iznosi 406.

Križovljan

Plemićki posjed Križovljan (Crisowlan) spominje se u 13. stoljeću, a cesta koja vodi iz Križovljana prema Ludbregu spominje se godine 1382. Gotička crkva Sv. Križa, koja se spominje 1505. godine, bila je središte župe sve do 1522. godine kada postaje filijalna kapela župe svetog Martina u susjednom Martijancu. Posjed Križovljan, koji se početkom 16. stoljeća ubrajao među veće plemićke posjede, 40-ih godina 16. stoljeća opustošili su Turci, te se više nije upisivao u porezne registre, a ponovno je naseljen tek potkraj 16. stoljeća.

Godine 1953. Križovljan je imao 407 stanovnika, što je najveći broj u povijesti, da bi prema najnovijem popisu iz 2011. godine taj broj iznosio tek 286 stanovnika.

kapela sv kriza-krizovljan

Kapela Sv. Križa, prije adaptacije

Madaraševec

Na području Madaraševca u 15. stoljeću spominje se plemićki posjed Egidovec. Dio Egidovca bio je vlasništvo plemićke obitelji Madaraz, kojima je taj posjed 1465. godine potvrdio kralj Matijaš Korvin. Naziv Madaraševec spominje se u kanonskim vizitacijama iz godine 1680. U selu je 1787. godine bilo 9 kuća sa 60 odraslih žitelja i 20 djece. Naselje je tada pripadalo župi Martijanec.

Madaraševec je 1961. godine imao 315 stanovnika, što je najveći broj u povijesti ovog sela. U kasnijem se razdoblju taj broj smanjuje, da bi prema posljednjem popisu iz 2011. godine iznosio 202 stanovnika.

Čičkovina

206

Gornji Martijanec

44

Hrastovljan

410

Križovljan

288

Madaraševec

204

Martijanec

423

Rivalno

51

Slanje

512

Sudovčina

360

Vrbanovec

629