Poruka

Prometna povezanost


Općina Martijanec se nalazi u sjeverozapadnoj Hrvatskoj na pola puta između Varaždina i Koprivnice.

Kroz općinu Martijanec prolaze 3 vrlo važne prometnice:

1. Autocesta A4 - Goričan - Zagreb

2. Državna cesta D2

3. Željeznička pruga R202 - Varaždin - Koprivnica - Osijek - Dalj,

a vrlo važna bi bila izgradnja brze podravske ceste, koja je u planu


mart karta
Podravska brza cesta - jedan od najvažnijih nacionalnih interesa, ali jako važna i za općinu Martijanec