Poruka

Rezultati izbora

 

1) Rezultati izbora za načelnika općine Martijanec

2) Rezultati izbora za Općinsko vijeće