Poruka

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove savjeta mladih

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Martijanec.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Martijanec, a osniva se u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih u Općini Martijanec.

U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Martijanec, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjet mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Detaljnije o pozivu za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih i samoj kandidaturi pročitajte u priloženim dokumentima.

 

Dokumenti:
Postupak izbora