Poruka

Međunarodna vatrogasna vježba u Slanju povodom proslave dana Općine Martijanec

Dana 08.11.2014. godine u 16,00 sati Vatrogasna zajednica Općine Martijanec organizirala je međunarodnu pokaznu vatrogasnu vježbu u naselju Slanje povodom proslave dana Općine Martijanec.

Na vježbi su sudjelovali pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Općine Martijanec i to vatrogasci iz Martijanca, Hrastovljana, Čičkovine, Madaraševca, Sudovčine, Vrbanovca, Rivalna, G.Martijanca, vatrogasci iz Koprivničko-križevačke županije iz mjesta Glogovnica kod Križevca te vatrogasci iz Republike Slovenije iz Ptujske Gore i Martjanci.

Također su na vježbi sudjelovali i policijski službenici Policijske postaje Ludbreg kao i ekipa Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, tim hitne medicinske pomoći iz Ludbrega.

Vježbom je rukovodio zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Martijanec Saša Lenček uz koordinaciju Vatrogasnog operativnog centra 193 Varaždin, Županijskog centra 112 Varaždin i Operativno komunikacijskog centra policije Pu Varaždinske.