Poruka

Održana akcija "Zelena čistka" u Općini Martijanec

Na području Općine Martijanec u akciju Zelena čistka uključile su se Športsko rekreacijska udruga „Sudovčina" i Udruga umirovljenika Općine Martijanec.

Športsko rekreacijska udruga „Sudovčina" čistila je i uređivala okoliš i sportske terene kod starog mlina na rijeci Plitvici u Hrastovljanu, a Udruga umirovljenika okoliš kod Društvenog doma u Martijancu. Obje udruge i tijekom godine iskazuju stalne aktivnosti u uređenju okoliša što doprinosi ljepšem izgledu Općine Martijanec i stvara ugodnije okruženje za život mještana.