Poruka

COLAS Hrvatska d.d. - otvoreni natječaj za radna mjesta

Dana 03. listopada Colas Hrvatska d.d. uputili su upit o mogućnostima objave natječaja na Općinskoj internetskoj stranici, naime Colas Hrvatska d.d. trenutno ima otvorene natječaje za nekoliko pozicija te im je želja doprijeti do što više kandidata sa što više različitih strana.

Dokumenti:
COLAS Hrvatska d.d.- otvoreni natječaj za nova radna mjesta, listopad 2016.