Poruka

Počinju restauratorski i konzervatorski radovi na Župnoj crkvi u Martijancu

Uskoro će početi konzervatorski i restauratorski radovi na Župnoj crkvi sv. Martina biskupa u Martijancu.
Crkva se mora hitno statički sanirati za što se u Općini nadaju novcu iz Ministarstva kulture. Ako pomoć Ministarstva i izostane neće se čekati s radovima jer je Općina Martijanec proračunom predvidjela i osigurala 250 tisuća kuna potrebnih za sanaciju. Ali u tom će se slučaju morati pričekati sa drenažom temelja koja košta još 300 tisuća kuna.
Crkvu su ovih dana posjetili predstavnici Hrvatskog restauratorskog Zavoda, Restauracijskog centra Ludbreg i stručnjaci Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture iz Varaždina. S načelnikom Martijanca, Marijanom Horvatom su pregledali crkvu i dogovarali radove.


Zasad je dogovorena restauracija drvenog oltara, vrlo sličnog oltaru koji se već obnavlja u ludbreškom Zavodu. To je oltar iz kapele sv. Benedikta u Hrastovljanu pa se vjeruje da i ovaj oltar potječe iz iste kapele. Raditi će se i na dvjema slikama od kojih je jedna, vjeruje se, dio tog oltara.
Predstoji još pregled misnog rublja koji će obaviti stručnjaci za tekstil ludbreškog restauratorskog centra.