Poruka

Poziv na javnu raspravu povodom izrade Osnove gospodarenja za Gospodarsku jedinicu Varaždinbreg (2017.-2026.)

Obaviještavamo vas da će se 19.07.2017. godine (srijeda) u prostorijama Šumarije Varaždin u 10,00 sati održati Javna rasprava povodom izrade Osnove gospodarenja za Gospodarsku Jedinicu Varaždinbreg.

Prilikom Javne rasprave zainteresirani će biti upoznati s gospodarenjem šumama i šumskim zemljištem na području Gospodarske Jedinice Varaždinbreg kojom gospodare Hrvatske šume i Šumarija Varaždin. Javni uvid u Osnovu gospodarenja bit će u razdoblju od 5. do 19.07-2017. godine u prostorijama Šumarije Varaždin, Šenoina 2 Varaždin, radnim danom od 7,00 do 11,00 sati.

Više o tome u prilogu.

Dokumenti:
Poziv na javnu raspravu 2017.