Poruka

Poziv za predlaganje financiranja javnih potreba u oblasti društvenih djelatnosti iz Proračuna Općine Martijanec i Prijavnica

Dokumenti:
Poziv za predlaganje financiranja javnih potreba u oblasti društvenih djelatnosti iz Proračuna Općine Martijanec u 2018. godini
Prijavnica za financiranje programa javnih potreba iz oblasti društvenih djelatnosti Općine Martijanec u 2018. godini