05
svibanj
2021

Zamjenica načelnika

Lidija Harmicar
zamjenica načelnika

tel. +385 42 673 488
e-mail : zamjeniknacelnika@opcina-martijanec.hr

Lidija Harmicar rođena je 1977. godine. Osnovnu školu završila je u Martijancu, a Gimnaziju u Varaždinu. Stručno se usavršavala iz knjigovodstva i financija u Zagrebu i Varaždinu. Prva radna iskustva stekla je u obiteljskom obrtu koji djeluje od 1996., a samostalno ga vodi od 2016. godine. Živi s obitelji u Vrbanovcu. Članica je NO udruženja obrtnika Ludbreg.