03
lipanj
2020

Rekonstrukcije javne rasvjete 2

Završena je II faza rekonstrukcije javne rasvjete, drveni su stupovi na županijskim cestama zamijenjeni betonskima, a klasične je lampe zamijenila led rasvjeta.

Posao je odrađen u suradnji s ludbreškim pogonom HEP-a, jednako kao što je prošle godine rekonstruirana kompletna javna rasvjeta uz  državne ceste na području Općine Martijanec.

Cijeli je projekt izmjene javne rasvjete  II. faza vrijedan 425.297,86kn, od kojih (240.000,00kn) je odobrilo Ministarstvo regionalnog razvoja, Općina Martijanec sudjelovala je sa  157.797,86kn dok preostali dio otpada na troškove dokumentacije. Radove je izvela tvrtka Energy plus d.o.o. iz Ludbrega.