Poruka

Održan sastanak povodom 240-godišnjeg posvećenja crkve sv. Martina u Martijancu

Dana 25.04.2015. godine u 9.30 sati održan je sastanak povodom 240-godišnjeg posvećenja crkve sv. Martina u Martijancu, a u svrhu postavljanja „Stopa sv. Martina" kod župne crkve u Martijancu.


Sastanku su prisustvovali predstavnici Općine Martijanec, župnik Ivan Košutić, načelnik Marijan Horvat, Marjana Tarandek, Sonja Huzjak te predstavnice Kulturnog centra sv. Martina Hrvatska, Ines Sabotić i Antonija Zaradija Kiš.
Svečanost postave „Stope sv. Martina" biti će 19.09.2015. godine s početkom u 15.00 sati.