25
veljača
2024

Gdje se nalazimo?


Općina Martijanec se nalazi u sjeverozapadnoj Hrvatskoj na pola puta između Varaždina i Koprivnice. Saznaj više...

3. Zelna čistka Općine Martijanec 2024. godine

16. veljače 2024.

Pozivaju se mještani i sve zainteresirane osobe da se uključe u novu akciju čišćenja okoliša Općine Martijanec. Više o pozivu u nastavku.

OGLAS za prijam u službu na određeno puno radno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Martijanec

16. veljače 2024.

Na temelju članka 28. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine„ broj 86/08, 61/11, 04//18 i 112/19– u daljnjem tekstu: Zakon), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Martijanec raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno puno radno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Martijanec. Sve informacije […]

Natječaj za dodjelu „Godišnje nagrade za izvrsnost Rotary kluba Ludbreg za 2024. godinu“

15. veljače 2024.

Upravni odbor Fonda za nagrađivanje izvrsnosti Rotary kluba Ludbreg radi nagrađivanja najboljih srednjoškolaca i studenata s područja Grada Ludbrega i Općina Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec, na temelju odredbi članka 5. Pravilnika o ustrojavanju i djelovanju Fonda za nagrađivanje izvrsnosti Rotary kluba Ludbreg, raspisuje Natječaj za dodjelu „Godišnje nagrade za izvrsnost Rotary […]

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MARTIJANEC

13. veljače 2024.

Na temelju članka 7. Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Martijanec, KLASA: 940-05/24-01/2, URBROJ: 2186-19-02-24-1, od dana 12. veljače 2024. godine i članka 47. Statuta Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13, 18/18, 09/20, 14/21,14/23) općinski načelnik Općine Martijanec dana 13. veljače 2024. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU […]

U općini Martijanec krenuli su radovi na mjesnom groblju u Slanju

1. veljače 2024.

Na mjesnom groblju u Slanju su ovih dana postavljeni novi opločnici i rubnici, a također postavljena je i nova rasvjeta i rasvjetna svjetla. Ujedno, u sklopu sanacije prostora oko grobne kuće, promijenjene su vodovodne cijevi i postavljen je novi šaht. Više u nastavku: https://evarazdin.hr/nasim-krajem/u-opcini-martijanec-krenuli-su-radovi-na-mjesnom-groblju-u-slanju-408000/

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

25. siječnja 2024.

Općina Martijanec objavljuje Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini. Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini na području Općine Martijanec. Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Martijanec koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno. Cilj dodjele financijskih […]

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Martijanec

23. siječnja 2024.

Na temelju članka 7. Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Martijanec, od dana 22. siječnja 2024. godine i članka 47. Statuta Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13, 18/18, 09/20, 14/21, 14/23) općinski načelnik Općine Martijanec dana 23. siječnja 2024. godine raspisuje Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Martijanec. Više […]

Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

22. siječnja 2024.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. prosinca 2023., donijela Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života. Više informacija dostupno je u dokumentima u nastavku:

Javni poziv za sufinanciranje loznih cijepova graševine u 2024. godini

17. siječnja 2024.

Općina Martijanec poziva sve zainteresirane pravne i fizičke s prebivalištem u Općini Martijanec da se prijave na poziv za sufinanciranje loznih cijepova graševine u 2024. godini s ciljem obnove vinograda elektroničkim putem ispunjenjem online obrasca putem linka https://forms.gle/7LGhnbetLcoUmbyX8 ili putem obrasca prijave koji je objavljen uz ovaj Javni poziv. Rok za podnošenje prijava je od […]

OGLAS za prijam u službu na određeno puno radno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Martijanec

16. siječnja 2024.

Na temelju članka 28. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine„ broj 86/08, 61/11, 04//18 i 112/19– u daljnjem tekstu: Zakon), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Martijanec raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno puno radno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Martijanec 1. REFERENT […]

Strategija razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje 2021.-2027. (SRUP Varaždin)

15. siječnja 2024.

Na temelju članka 15. stavka 5. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14., 123/17. i 118/18), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja […]

Obavijest o planu monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

11. siječnja 2024.

Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Općine Martijanec u 2024. godini.

9. siječnja 2024.

Općina Martijanec objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Općine Martijanec u 2024. godini. U Proračunu Općine Martijanec za 2024. godinu osigurana su financijska sredstva za financiranje prioritetnih projekata/programa udruga u ukupnom iznosu od 45.100,00 EUR.

Kalendar odvoza otpada za 2024. godinu

8. siječnja 2024.

Objavljena je obavijest o sakupljanju komunalnog otpada za 2023. godinu za Općinu Martijanec. Više informacija dostupno je na linku: https://opcina-martijanec.hr/sakupljanje-i-odvoz-otpada/

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Martijanec

2. siječnja 2024.

Više o javnom natječaju možete pronaći u nastavku.

Novi List Općine Martijanec

29. prosinca 2023.

Novi List Općine Martijanec je spreman za čitanje! List možete pronaći u nastavku.

SAKUPLJANJE BOŽIĆNIH DRVCA POČETKOM 2024. GODINE

28. prosinca 2023.

Već tradicionalno PRE-KOM sakuplja božićna drvca. Molimo Vas da ispred svojih kuća / zgrada ostavite božićna drvca prema sljedećim terminima sakupljanja: 08.01.2024. – Općine Belica, Dekanovec 09.01.2024. – Domašinec, Podturen, Pribislavec 09.01.2024. – Općine Donja Dubrava, Donji Vidovec 11.01.2024. – Općine Goričan, Donji Kraljevec, Sv. Marija, Kotoriba 12.01.2024. – Grad Prelog, Općine Martijanec, Jalžabet NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! […]

Sklopljen Sporazum o provedbi ITU mehanizma na urbanom području Varaždin

18. prosinca 2023.

Gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj u četvrtak je u sklopu Dana regionalnog razvoja i EU fondova koji se u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU održavaju u Šibeniku, potpisao i svečano preuzeo Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. Više pročitajte na linku: https://varazdin.hr/novosti/sklopljen-sporazum-o-provedbi-itu-mehanizma-urbanom-podrucju-varazdin-10896/

POZIV NA BESPLATNE AKTIVNOSTI ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI I RODITELJE

7. prosinca 2023.

Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce nastavlja osiguravati aktivnu podršku roditeljstvu i poticati razvoj zdravih navika za poticajne obitelji te vas s veseljem poziva da se uključite u besplatne aktivnosti za roditelje u sklopu projekta “Zdrave navike za poticajne obitelji” na području grada Zagreba, Varaždinske županije i ostalih županija (Online). Projekt financira Središnji državni ured […]

Poziv umirovljenicima, korisnicima minimalne naknade i korisnicima invalidnine na podjelu božićnice

30. studenoga 2023.

Obavještavaju se umirovljenici, korisnici invalidnine (KOJI NEMAJU MIROVINU VEĆU OD 300,00 EUR) te korisnici zajamčene minimalne naknade da će se božićnice dijeliti od 5.12. do 8.12. prema rasporedu u nastavku

Advent u DV Vlakić Martijanec

30. studenoga 2023.

Advent – vrijeme iščekivanja, radosti, mira, ljubavi i nade, a kako se djeca u Dječjem vrtiću Vlakić Martijanec pripremaju za najljepši blagdan godine, možete vidjeti u nastavku:

Javni natječaj za prodaju nekretnina

28. studenoga 2023.

Sve informacije dostupne su u dokumentima u nastavku:

Obavijest roditeljima – darovi povodom Svetog Nikole

24. studenoga 2023.

Obavještavaju se roditelji djece jasličke, vrtićke, predškolske ili školske dobi (od 01. do 04. razreda) sa prebivalištem na području Općine Martijanec, a koji ne pohađaju Osnovnu školu Martijanec ili Djećji vrtić Vlakić Martijanec da darove povodom Svetog Nikole mogu preuzeti 05.12.2023. godine na adresi Općine Martijanec.

Javni poziv redovitim studentima s prebivalištem na području Općine Martijanec za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć u akademskoj godini 2023./2024.

21. studenoga 2023.

Javni poziv redovitim studentima s prebivalištem na području Općine Martijanec za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć u akademskoj godini 2023./2024. Prijave: https://forms.gle/G3ffGcekuWhmrxKy7 Više informacija dostupno je u dokumentu u nastavku:

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >