04
srpanj
2022

Kome fali daska ( u … ) za peglanje?

Komunalni radnici Općine Martijanec ovih dana na groblju u Martijancu pronašli su uz kontejnere za odlaganje grobnog otpada niz nezakonito odloženih stvari koje nemaju karakter grobnog otpada pa se pozivaju vlasnici istih da nelegalno odloženi otpad odvezu prije pregleda sigurnosnih kamera jer će im odvoz takovog otpada uz kaznu koja im prijeti biti dodatan trošak.

Inače upravo zbog prakse nekih naših nesavjesnih mještana da nezakonito odlažu kućni otpad u kontejnere na grobljima već je sankcionirano nekoliko počinitelja, te se obavještava stanovništvo da su na svim grobljima na području Općine Martijanec postavljene sigurnosne kamere tako da će se svi počinitelji ovakovog nesavjesnog postupanja identificirati i sankcionirati mjerama komunalnog redara koje uključuju izricanje kazne i pokrivanje troškova odvoza nezakonito odloženog otpada, te objavu opisa djela i počinitelja na web stranici i Facebook-u Općine Martijanec na kojima svi stanovnici općine mogu prijaviti počinitelje ovakovih nedjela.