26
rujan
2020

Kontaktirajte nas

Važan nam je dijalog s javnošću! Ako ne možete pronaći informacije koje tražite ili ako imate konkretna pitanja, obratite nam se putem obrasca za kontakt!


Slanjem upita putem ovog obrasca potvrđujete kako ste upoznati s Pravilima privatnosti Općine Martijanec i slažete se s njima. Ovime također dajete suglasnost (privolu) za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u obrascu, a koji su nam neophodni da bismo mogli udovoljiti Vašem zahtjevu.

Općina Martijanec

Varaždinska ul. 64, 42232, Martijanec

tel: +385 42 673 488
tel/fax: +385 42 673 774
e-mail: martijanec@opcina-martijanec.hr
OIB: 67582103920
MB: 2654466

Radno vrijeme:
pon-pet: 7-16 h

Dražen Levak, dipl.iur. – načelnik
tel. +385 42 207 876
e-mail : nacelnik@opcina-martijanec.hr

Lidija Harmicar -zamjenica načelnika
tel. +385 42 673 488
e-mail : zamjeniknacelnika@opcina-martijanec.hr

Jedinstveni upravni odjel
tel. +385 42 673 488, fax. +385 42 673 774

Krunoslav Kosir, dipl.oec.- pročelnik JUO
tel. +385 42 207 875
e-mail : procelnik@opcina-martijanec.hr

Tajana Cvrtnjak, struč. spec. admin. publ. – viša referentica za upravno-administrativne, imovinsko-pravne te poslove informiranja i zaštite podataka
tel. +385 42 207-887
e-mail: tajana.cvrtnjak@opcina-martijanec.hr

Branka Delić – referent za administrativne i računovodstvene poslove
tel. +385 42 673 488
e-mail: branka.delic@opcina-martijanec.hr

Sanja Žuti, mag.oec. – viši stručni suradnik za poslove lokalne samouprave
tel. +385 42 771 260
e-mail: sanja.zuti@opcina-martijanec.hr

KOMUNALNO REDARSTVO

Mirjana Zmaić, bacc.ing.agr. – viši referent za poljoprivredno i komunalno redarstvo
tel. +385 42 420 216
e-mail: mirjana.zmaic@ludbreg.hr