01
prosinac
2022

Kontaktirajte nas

Važan nam je dijalog s javnošću! Ako ne možete pronaći informacije koje tražite ili ako imate konkretna pitanja, obratite nam se putem obrasca za kontakt!


Slanjem upita putem ovog obrasca potvrđujete kako ste upoznati s Pravilima privatnosti Općine Martijanec i slažete se s njima. Ovime također dajete suglasnost (privolu) za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u obrascu, a koji su nam neophodni da bismo mogli udovoljiti Vašem zahtjevu.

Općina Martijanec

Varaždinska ul. 64, 42232, Martijanec

tel: +385 42 673 488
tel/fax: +385 42 673 774
e-mail: martijanec@opcina-martijanec.hr
OIB: 67582103920
MB: 2654466

Radno vrijeme:
pon-pet: 7-15 h

OPĆINSKI NAČELNIK
Branimir Nađ, mag. oec.

tel. +385 42 207 876
e-mail : nacelnik@opcina-martijanec.hr

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
tel. +385 42 673 488, fax. +385 42 673 774

Krunoslav Kosir, dipl.oec.- pročelnik JUO
Martina Balenta, bacc.admin.publ.- v.d. pročelnica JUO

tel. +385 42 207 875
e-mail : procelnik@opcina-martijanec.hr

Vježbenik Paula Huzjak, bacc. admin. tribut. – viša referentica za upravno-administrativne, imovinsko-pravne te poslove informiranja i zaštite podataka
tel. +385 42 207 887
e-mail: martijanec@opcina-martijanec.hr

Branka Delić – referent za administrativne i računovodstvene poslove
tel. +385 42 673 488
e-mail: branka.delic@opcina-martijanec.hr

Sanja Grković, mag.oec. – viši stručni suradnik za poslove lokalne samouprave
tel. +385 42 771 260
e-mail: sanja.zuti@opcina-martijanec.hr

Nataša Pepelko, mag.oec. – viši stručni suradnik za EU fondove
tel. +385 42 771 260
e-mail: natasa.pepelko@opcina-martijanec.hr

Martina Balenta, bacc. admin. publ. – viša referentica  za komunalno, poljoprivredno, prometno i građevinsko redarstvo
tel. +385 42 207 887
mob. +385 99 2640 176
e-mail: martina.balenta@opcina-martijanec.hr