28
svibanj
2024

Udruga umirovljenika i starijih osoba Općine Martijanec

Udruga umirovljenika Općine Martijanec osnovana je 2011. godine, broji oko 220 članova i jedna je od najvećih Udruga u Općini Martijanec. Bavi se humanitarnom i socijalnom zaštitom umirovljenika, u skladu sa njihovim pravom na uživanje rezultata minulog rada te međusobne suradnje i pomoći, odmora, rekreacije, izlete i drugo.