12
studeni
2018

Obavijest Hrvatskog Telekoma stanovništvu

Poštovani, ovim putem Vas obavještavamo da sve pravne i fizičke osobe koje su vlasnici nekretnina preko kojih prelazi elektronička komunikacijska infrastruktura, imaju pravo na naknadu za postavljenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu, a to sukladno čl. 28. st. 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama.

Naime, svaki vlasnik nekretnine ima pravo od infrastrukturnog operatera (u ovom slučaju od trgovačkog društva HT d.d.) tražiti isplatu s osnova naknade za pravo puta, a to sukladno odredbama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta (NN 152/11, 151/14, 95/17).

Do 23.03.2016. g. HT d.d. je plaćao naknadu u iznosu od 6kn/m2 za sve nekretnine koje su u vlasništvu JLS-a, te za one nekretnine koje su pod upravljanjem JLS-a. Naknada je plaćana jednokratno za tekuću godinu + tri godine unatrag.

Slijedom navedenog, a ukoliko ste zainteresirani za ishođenje ove naknade savjetujemo Vam da sa izabranim odvjetnikom ishodite potvrdu o pravu puta, sklopite sa istim Ugovor o zastupanju i izdate mu punomoć za zastupanje.

Po zaprimanju ugovora i punomoći odvjetnik je od HAKOM-a dužan zatražiti izdavanje potvrde o pravu puta sukladno odredbama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta (NN 152/11, 151/14, 95/17). Kod izdavanja potvrde o pravu puta, naknade su veće nego kod prava služnosti.

Visina naknade točno je pripisana Pravilnikom o potvrdi i naknadi za pravo puta (NN 152/11, 151/14, 95/17), te se naknada plaća i za vanknjižno vlasništvo.

U slučaju ishodovanja potvrde o pravu puta, društvo HT d.d. pravo služnosti ne upisuje u zemljišne knjige.

Za sve daljnje upite obratite se svome odvjetniku.

21. studenoga 2017.