26
ožujak
2019

Obavijest stanovnicima Općine Martijanec

Općina Martijanec i Pre-kom d.o.o. obavještavaju stanovništvo Općine Martijanec da će radnici trgovačkog društva Pre-kom d.o.o. sa danom 13.03.2018. godine započeti sa popisom članova domaćinstva u svrhu stvaranja baze korisnika odvoza komunalnog otpada i edukacijom stanovnika Općine Martijanec o načinu postupanja sa otpadom.

Informativno edukativni sastanci održavat će se u društvenim domovima po rasporedu kako slijedi:

21.03.2018. godine
17.00 – 17.45 Društveni dom Martijanec
18.00 – 18.45 Društveni dom Sudovčina
19.00 – 19.45 Društveni dom Vrbanovec

22.03.2018. godine
17.00 – 17.45 Društveni dom Čičkovina
18.00 – 18.45 Društveni dom Hrastovljan
19.00 – 19.45 Društveni dom Madaraševec

23.03.2018. godine
17.00 – 17.45 Društveni dom Križovljan
18.00 – 18.45 Društveni dom Slanje
19.00 – 19.45 Društveni dom Rivalno

Molimo stanovnike Općine Martijanec da se odazovu ovim sastancima kako bi stekli što više saznanja o cijenama i načinu sakupljanja otpada.

13. ožujka 2018.