23
travanj
2019

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

Temeljem obveze iz Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 16/18) objavljujemo Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B) putem Internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s nacrtom prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (b), te dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga te eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga je od 19. listopada 2018. do 19. studenoga 2018. godine.

Pisane primjedbe na nacrt prijedloga Odluke godine dostavljaju se na zadanom obrascu (u prilogu) i to isključivo elektroničkom poštom na e-mail: martijanec@opcina-martijanec.hr.

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem svoje web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

19. listopada 2018.