07
prosinac
2023

Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje kupnje sadnica vinove loze u 2023. godini

Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe s prebivalištem u Općini Martijanec i sa zemljištem za sadnju na području Općine Martijanec za iskazivanje interesa za sufinanciranje sadnica vinove loze u 2023. godini putem Google obrasca na slijedećem linku https://forms.gle/qhmaz56NkTbx6k168

Detaljnije o Javnom pozivu pročitajte u priloženom dokumentu.