01
prosinac
2022

Upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel
tel. +385 42 673 488, fax. +385 42 673 774
Krunoslav Kosir, dipl.oec.- pročelnik JUO
Martina Balenta, bacc.admin.publ. – v.d. pročelnica JUO
tel. +385 42 207 875
e-mail : procelnik@opcina-martijanec.hr
Vježbenik Paula Huzjak, bacc. admin. tribut. – Viša referentica za upravno-administrativne, imovinsko-pravne te poslove informiranja i zaštite podataka
tel. +385 42 207 887
e-mail: martijanec@opcina-martijanec.hr
Branka Delić – referent za administrativne i računovodstvene poslove
tel. +385 42 673 488
e-mail: branka.delic@opcina-martijanec.hr
Sanja Grković, mag.oec. – viši stručni suradnik za poslove lokalne samouprave
tel. +385 42 771 260
e-mail: sanja.zuti@opcina-martijanec.hr
Martina Balenta, bacc. admin. publ. – viša referentica za komunalno, poljoprivredno, prometno i građevinsko redarstvo
tel. +385 42 207 887
mob. +385 99 2640 176
e-mail: martina.balenta@opcina-martijanec.hr
Nataša Pepelko, mag.oec. – Viši stručni suradnik za EU fondove
tel. +385 42 771 260
e-mail: natasa.pepelko@opcina-martijanec.hr