12
srpanj
2024

Poštanski ured

Radno vrijeme (radnim danom): 08:00-15:00
Radno vrijeme (subotom):
Radno vrijeme (nedjeljom i praznicima):
Broj poštanskog ureda: 42232
Adresa: Martijanec 48
Telefonski broj govornice (u pošti): 673-474
Broj telefaksa: 673-555
Telefonski broj voditelja ureda: 673-555
Iz ovog ureda vrši se distribucija pošte za slijedeća mjesta
Mjesto Dani distribucije
Čičkovina U, Č, Su
Martijanec  RD
Gornji Martijanec     P, S, Pe
Hrastovljan  U, Č, Su
Madaraševac U, Č, Su
Rivalno P, S, Pe
Sudovčina P, S, Pe
Vrbanovec  P, S, Pe