18
lipanj
2024

Misija i vizija

Vizija

U svojoj srži, vizija predstavlja željeno stanje u budućnosti, koje obuhvaća vremensko razdoblje od 15 –20 godina. Općina Martijanec smatra poljoprivredu te razvoj ruralnog turizma jednim od najvažnijih sektora svojeg razvoja, koji daju značajan doprinos kvaliteti života. Obzirom da Općina Martijanec obiluje mogućnostima za razvoj poljoprivrede, agroturizma i autohtone turističke ponude te bogatom kulturnom baštinom , navedeno predstavlja ogroman potencijal za razvoj ruralnog turizma.

Osnovna vizija Općine Martijanec očituje se kroz nužnost vrednovanja ljudskih i materijalnih potencijala radi stvaranja bogatstva i blagostanja i to ne samo kroz ostvareno u obliku ekonomskih koristi, već i kroz stvaranje novih mogućnosti u okviru društvenog života područja. Pri tome je nužno uključivanje lokalnog stanovništva.

Vizija razvoja općine Martijanec rezultat je analize svih dosad prikupljenih podataka te prepoznaje ključne razvojne pretpostavke u razdoblju do 2020. godine. Uzimajući u obzir trenutno stanje razvoja Općine te mogućnosti koje se pružaju kroz potencijalne financijske izvore, ali i uvažavajući planirane razvojne aktivnosti svih dionika uključenih u proces izrade Strategije u poticanju nove kvalitete proizvodnje, poticanju razvoja turističke ponude, kulturnog rasta i boljeg vrednovanja krajobraznih potencijala kao elementa od strateške važnosti. Identificirano je razvojno usmjerenje Općine Martijanec Općina Martijanec je definirala gdje i kako se vidi u budućnosti, te je formulirala slijedeću viziju:

“Općina Martijanec je mjesto kulturne baštine i ambijentalnih vrijednosti, vode i zelenila, pogodno za ekološku proizvodnju i ugodno življenje.”

Misija

Na temelju članka 5. Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 141/06) „misija je glavni razlog postojanja i djelovanja korisnika proračuna, a sastoji se od područja djelovanja, vrijednosti i ciljeva koji se žele ostvariti“. Drugim riječima, misijom se opisuje način na koji organizacija namjerava pridonijeti ostvarivanju vizije.

Misija objašnjava zašto je ustrojena Općina Martijanec i čime se treba baviti – za koga ili što Općina Martijanec radi, zbog čega postoji i s kime to radi, što Općina namjerava postići svojim djelovanjem i na koji način djeluje kako bi ostvarila postavljene ciljeve.

Osnivanje Općine Martijanec temelji se na povijesti i tradiciji, na njezinim resursima i mogućnostima stalnog razvitka. Misija je pisan iskaz koji se definira se kao proces lokalnog održivog razvoja sa naglaskom na pravilno i dugoročno donošenje važnih odluka te je u skladu s ustanovljenom vizijom. Misija se također odnosi i na stvaranje partnerskog odnosa između svih uključenih subjekata Općine Martijanec kroz aktivnosti planiranja i programiranja, ustanovljavanje i podjelu ciljeva i određivanje odgovarajućih interventnih mjera i instrumenata.

Misija Općine Martijanec je uspostava i održavanje lokalne vlast i provođenjem svih temeljnih funkcija upravljanja općinom, unaprjeđenje kvalitete života i rada u Općini pružanjem usluga svojim građanima, omogućavanjem sudjelovanja u odlučivanju, odgovornim upravljanjem javnim dobrima, protokom informacija i efikasnim transparentnim radom općinske uprave. Svojom organizacijom rada djeluje u smjeru stalnog poboljšanja kvalitete, poštujući poslovne, profesionalne i etičke norme, te nastoji poticati gospodarski, poljoprivredni, turistički i demografski razvoj Općine, a u skladu s vizijom i ciljevima Općine Martijanec.