12
srpanj
2024

Mjesni odbori

Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01,, 129/05,,109/07,, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12, i 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) mjesni odbor osniva se statutom jedinice lokalne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, i to za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja, odnosno grada koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja).

Za područje Općine Martijanec osnovani su slijedeći mjesni odbori:

  1.  Mjesni odbor Martijanec
  2.  Mjesni odbor Križovljan
  3.  Mjesni odbor Sudovčina
  4.  Mjesni odbor Vrbanovec
  5.  Mjesni odbor Hrastovljan
  6.  Mjesni odbor Čičkovina
  7.  Mjesni odbor Madaraševec
  8.  Mjesni odbor Slanje
  9.  Mjesni odbor Rivalno – Gornji Martijanec

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Mjesni odbor Martijanec

Predsjednik Mjesnog odbora Martijanec: Mario Balaić Kontakt: 098 888 466 Email: balaic.mario9@gmail.com

Mjesni odbor Križovljan

Predsjednik Mjesnog odbora Križovljan: Dubravko Besek Kontakt: 098 782 198 Email: besek.dubravko@gmail.com

Mjesni odbor Sudovčina

Predsjednik Mjesnog odbora Sudovčina: Stjepan Borščak Kontakt: 099 683 1256 Email: borscakstjepan59@gmail.com

Mjesni odbor Madaraševec

Predsjednik Mjesnog odbora Madaraševec: Kristina Sever Kontakt: 099 839 5450 Email: kristina123sever@gmail.com

Mjesni odbor Slanje

Predsjednik Mjesnog odbora Slanje: Nikola Broz Kontakt: 0989206228 Email: /