12
srpanj
2024

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće Općine Martijanec

8. saziv Općinskog vijeća Općine Martijanec, mandatnog razdoblja 2021. – 2025. konstituiran je dana 10. lipnja 2021. godine, nakon održanih lokalnih izbora u svibnju 2021. godine.

Za predsjednika Općinskog vijeća izglasan je Stjepan Golubić (NS Reformisti), a za potpredsjednike izglasani su Zdravko Novak (NS Reformisti) i Dalibor Višnjić (HDZ).

Ime i prezime Politička stranka / lista grupe birača
1. STJEPAN GOLUBIĆ – predsjednik NS Reformisti
2. ZDRAVKO NOVAK – potpredsjednik NS Reformisti
3. GORAN KELIN NS Reformisti
4. BRANKO HUZJAK NS Reformisti
5. ANICA NOVOSEL NS Reformisti
6. NADICA VALEK NS Reformisti
7. KRISTINA SEVER NS Reformisti
8. MARIJANA TARANDEK NS Reformisti
9. DUBRAVKO BESEK HDZ
10. DALIBOR VIŠNJIĆ – potpredsjednik HDZ
11. MARIO ŠANTAVEC HDZ
12. IVICA PERAS Lista grupe birača Ivica Peras
13. ANTONIJA LENČEK SDP – HSU

 

JAVNOST RADA

Sukladno čl. 90. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 10/13, 24/13, 09/20, 81/20, 14/21, 14/23) građani i predstavnici zainteresiranih pravnih osoba i ustanova imaju pravo prisustvovati sjednicama Vijeća i njegovih radnih tijela u okviru prostornih mogućnosti. Građani te pravne osobe i ustanove dužni su pismeno najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Građani su dužni navesti ime i prezime, a pravne osobe i ustanove su dužne navesti imena i prezimena osoba koje će prisustvovati sjednici. Ukoliko je to potrebno, zbog efikasnosti rada Vijeća, tajnosti podataka ili održavanja reda na sjednici, nazočnost osoba iz stavka 1. ovog članka kao i ostalih nazočnih osoba osim vijećnika, može se ograničiti, sukladno redoslijedu prijava.