06
svibanj
2021

Općinsko vijeće


DUBRAVKO BESEK
Naziv kandidacijske liste s koje je izabran:
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ


DALIBOR CINDORI
Naziv kandidacijske liste s koje je izabran:
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ


DALIBOR VIŠNJIĆ
Naziv kandidacijske liste s koje je izabran:
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ


RENATO KEŽMAN
Naziv kandidacijske liste s koje je izabran:
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ


MIROSLAV TOMIĆ
Naziv kandidacijske liste s koje je izabran:
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

BRANIMIR NAĐ
Naziv kandidacijske liste s koje je izabran:
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

FLORIJAN ZDELAR
Naziv kandidacijske liste s koje je izabran:
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

NADICA VALEK
Naziv kandidacijske liste s koje je izabran:
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU


ANTONIJA LENČEK
Naziv kandidacijske liste s koje je izabran:
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA


IVICA PERAS
Naziv kandidacijske liste s koje je izabran:
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA


FRANJO GOLUBIĆ
Naziv kandidacijske liste s koje je izabran:
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS


SANELA PUŠTEK
Naziv kandidacijske liste s koje je izabran:
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS