07
prosinac
2023

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće Općine Martijanec

8. saziv Općinskog vijeća Općine Martijanec, mandatnog razdoblja 2021. – 2025. konstituiran je dana 10. lipnja 2021. godine, nakon održanih lokalnih izbora u svibnju 2021. godine.

Za predsjednika Općinskog vijeća izglasan je Stjepan Golubić (NS Reformisti), a za potpredsjednike izglasani su Zdravko Novak (NS Reformisti) i Dalibor Višnjić (HDZ).

Ime i prezime Politička stranka / lista grupe birača
1. STJEPAN GOLUBIĆ – predsjednik NS Reformisti
2. ZDRAVKO NOVAK – potpredsjednik NS Reformisti
3. GORAN KELIN NS Reformisti
4. BRANKO HUZJAK NS Reformisti
5. ANICA NOVOSEL NS Reformisti
6. NADICA VALEK NS Reformisti
7. KRISTINA SEVER NS Reformisti
8. MARIJANA TARANDEK NS Reformisti
9. DUBRAVKO BESEK HDZ
10. DALIBOR VIŠNJIĆ – potpredsjednik HDZ
11. MARIO ŠANTAVEC HDZ
12. IVICA PERAS Lista grupe birača Ivica Peras
13. ANTONIJA LENČEK SDP – HSU