18
lipanj
2024

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće Općine Martijanec 8. saziv Općinskog vijeća Općine Martijanec, mandatnog razdoblja 2021. – 2025. konstituiran je dana 10. lipnja 2021. godine, nakon održanih lokalnih izbora u svibnju 2021. godine. Za predsjednika Općinskog vijeća izglasan je Stjepan Golubić (NS Reformisti), a za potpredsjednike izglasani su Zdravko Novak (NS Reformisti) i Dalibor Višnjić (HDZ). Ime i […]

Načelnik Općine Martijanec

Branimir Nađ, mag. oec. Načelnik Općine Martijanec Telefon: +385 42 207 876 Email: nacelnik@opcina-martijanec.hr Branimir Nađ rođen je 1987. godine. Osnovnu školu završio je u Martijancu, a po srednjoškolskom obrazovanju u Varaždinu na Gospodarskoj školi Varaždin stekao zvanje ekonomist. Diplomu magistra ekonomije stekao je na Ekonomskom fakultetu Zagreb 2011. godine. Upravo u JUO općine Martijanec […]

Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel tel. +385 42 673 488, tel. +385 42 207 887 fax. +385 42 673 774 e-mail: martijanec@opcina-martijanec.hr Martina Balenta, bacc.admin.publ. – pročelnica JUO Paula Huzjak, bacc. admin. tribut. – Viša referentica za upravno-administrativne, imovinsko-pravne te poslove informiranja i zaštite podataka Ines Kovač, bacc. oec. – vježbenica, Referent za administrativno-upravne, financijsko-računovodstvene i poslove […]