12
srpanj
2024

Izjava o pristupačnosti

Općina Martijanec nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.).

Općina Martijanec daje na korištenje widget za pristupačnost UserWay koji pokreće namjenski poslužitelj pristupačnosti. Navedeno programsko rješenje omogućava Općini Martijanec da poboljša svoju usklađenost sa Smjernicama o pristupačnosti web sadržaja (WCAG 2.1) na web stranicama Općine Martijanec.

Izbornik pristupačnosti na web stranicama Općine Martijanec može se omogućiti ili pritiskom na tipku jezička kada se stranica prvo učita ili klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u donjem desnom kutu stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti, pričekajte trenutak da se izbornik pristupačnosti u cijelosti učita.

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu http://www.opcina-martijanec.hr.

Izjava o pristupačnosti posljednji puta je revidirana 01.06.2020. godine.

Stupanj usklađenosti
Ove internetske stranice djelomično su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačnost sadržaja

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • pojedine .pdf datoteke koje se nalaze na web stranici nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
  • pojedine .pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu), a .doc, .xls i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;
  • pojedine fotografije i datoteke nemaju alternativni opis (alt tekst), i ne moraju imati sukladno točki 5.1.3.6. europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), određene člankom 7. stavkom 1. Zakona o pristupačnosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 9. rujna 2021., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Ukoliko vam je potrebna pomoć u korištenju naše mrežne stranice opcina-martijanec.hr ukoliko do nekih informacije ne možete doći zbog toga što su objavljene u nepristupačnom obliku ili želite prijaviti problem s pristupačnošću, možete nas kontaktirati na sljedeći način:

  • E-poštom: martijanec@opcina-martijanec.hr
  • Telefonom: 042 673 488
  • Poštom: Varaždinska ulica 64, 42232 Martijanec

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.