27
siječanj
2022

Dječji vrtić Vlakić Martijanec

Dječji vrtić VLAKIĆ Martijanec javna je predškolska ustanova čiji je osnivač Općina Martijanec, a s radom je započeo 01. rujna 2020. godine.

Više o projektu: Izgradnja dječjeg vrtića

Dječji vrtić Vlakić Martijanec provodi program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, kroz aktivnosti namijenjene djeci od jedne godine života do polaska u školu prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe.

U pedagoškoj godini 2020./2021. odgojno-obrazovni rad provodi se u tri odgojno-obrazovne skupine djece rane i predškolske dobi, kako slijedi u nastavku:

  • mješovitu skupinu djece jasličke dobi (1.-3. god.) – „Ježići“
  • mješovita skupine djece vrtićke dobi (4.-5. god.) – „Leptirići“
  • starija skupina (6.-7. god.) – „Ribice“

RADNO VRIJEME

  • Radnim danom (pon-pet): od 5.30h do 17.00h
  • Subota, nedjelja, praznici: zatvoreno
  • Radno vrijeme ravnatelja: od 7,30h do 15,30h

KONTAKT PODACI