12
srpanj
2024

Osnovna škola Martijanec

Povijest škole

Davne 1825. godine martijanečki župnik Antun Kuntarić u dogovoru s grofom Bartolom Patačićem, vlasnikom dobra Martijanec, osnovao je prvu pučku učionicu za obučavanje muške i ženske mladeži. Od tada do današnjih dana prostor predviđen za školu, pa i školska zgrada, često je mijenjana. Godine 1955. Narodna škola Martijanec s područnim školama u Slanju, Hrastovljanu, Poljancu i Vrbanovcu postaje Osnovna osmogodišnja škola koju pohađa oko 600 učenika.
Gradnja nove školske zgrade u kojoj i danas radimo završena je 1971. godine. Već tada uz novu školu trebala je biti izgrađena i nova školska dvorana, ali propustom ondašnje vlasti to nije učinjeno. Godine 2002. započela je gradnja nove školske dvorane površine 740 m2, a otvorenje je bilo u studenom mjesecu 2003. godine.