14
travanj
2024

Materijali za sjednice Općinskog vijeća

Grupirano u kategorije Od novijeg prema starijem Od starijeg prema novijem A - Ž Ž - A
Materijali za 23. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: travanj 2024. Dokumenata: 3 Materijali za 22. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: ožujak 2024. Dokumenata: 24 Materijali za 21. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: veljača 2024. Dokumenata: 21 Materijali za 20. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: prosinac 2023. Dokumenata: 30 Materijali za 19. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: studeni 2023. Dokumenata: 12 Materijali za 18. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: rujan 2023. Dokumenata: 19 Materijali za 17. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: srpanj 2023. Dokumenata: 2 Materijali za 16. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: svibanj 2023. Dokumenata: 19 Materijali za 15. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: ožujak 2023. Dokumenata: 28 Materijali za 14. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: veljača 2023. Dokumenata: 1 Materijali za 13. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: prosinac 2022. Dokumenata: 21 Materijali za 12. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: studeni 2022. Dokumenata: 20 1. izvanredna sjednica Općinskog vijeća Ažurirano: rujan 2022. Dokumenata: 2 Materijali za 11. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: rujan 2022. Dokumenata: 27 Materijali za 10. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: srpanj 2022. Dokumenata: 5 Materijali za 9. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: lipanj 2022. Dokumenata: 5 Materijali za 8. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: svibanj 2022. Dokumenata: 13 Materijali za 7. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: ožujak 2022. Dokumenata: 48 Materijali za 6. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: siječanj 2022. Dokumenata: 20 Materijali za 05. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: siječanj 2022. Dokumenata: 26 Materijali za 04. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: prosinac 2021. Dokumenata: 28 Materijali za 03. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: rujan 2021. Dokumenata: 13 Materijali za 02. sjednicu općinskog vijeća Ažurirano: rujan 2021. Dokumenata: 14 Materijali za 01. sjednicu općinskog vijeća Ažurirano: kolovoz 2021. Dokumenata: 16 Materijali za konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća (Saziv 2021. – 2025.) Ažurirano: lipanj 2021. Dokumenata: 1 Materijali za 31. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: ožujak 2021. Dokumenata: 1 Materijali za 30. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: veljača 2021. Dokumenata: 1 Materijali za 29. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: siječanj 2021. Dokumenata: 1 Materijali za 06. izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća Općine Martijanec Ažurirano: studeni 2020. Dokumenata: 5 Materijali za 25. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: srpanj 2020. Dokumenata: 22 Materijali za 24. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: travanj 2020. Dokumenata: 1 Materijali za 04. izvanrednu sjednicu općinskog vijeća Ažurirano: travanj 2020. Dokumenata: 1 Materijali za 23. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: travanj 2020. Dokumenata: 1 Materijali za 22. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: veljača 2020. Dokumenata: 1 Materijali za 21. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: prosinac 2019. Dokumenata: 1 Materijali za 20. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: studeni 2019. Dokumenata: 1 Materijali za 19. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: rujan 2019. Dokumenata: 9 Materijali za 18. sjednicu Općinskog vijeća - dopuna Ažurirano: srpanj 2019. Dokumenata: 5 Materijali za 18. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: lipanj 2019. Dokumenata: 8 Materijali za 17. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: svibanj 2019. Dokumenata: 18 Materijali za 16. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: ožujak 2019. Dokumenata: 5 Materijali za 15. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: veljača 2019. Dokumenata: 6 Materijali za 14. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: siječanj 2019. Dokumenata: 11 Materijali za 13. sjednicu općinskog vijeća Ažurirano: prosinac 2018. Dokumenata: 10 Materijali za 12. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: studeni 2018. Dokumenata: 11 Materijali za 11. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: listopad 2018. Dokumenata: 5 Materijali za 10. sjednicu općinskog vijeća Ažurirano: kolovoz 2018. Dokumenata: 8 Materijali za 08. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: travanj 2018. Dokumenata: 8 Materijali za 06. sjednicu Općinskog vijeća Ažurirano: veljača 2018. Dokumenata: 21