12
srpanj
2024

Javna rasprava o Prijedlogu II izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Martijanec

Zadano Od novijeg prema starijem Od starijeg prema novijem A - Ž Ž - A