12
srpanj
2024

Dodjela financijskih sredstava udrugama 2020

Općina Martijanec s posljednjim danima mjeseca rujna 2020. za rad udruga izdvojila je gotovo 109.000,00 kuna, što je zbog smanjenja proračuna i smanjenih aktivnosti udruga 50% od sredstava izdvojeni za rad udruga tokom 2019. godine.

– Ove godine zbog smanjenja prihoda Općina Martijanec djelatnost udruga financira sa 50% sredstava isplaćenih u  2019. godini. Naime, ove godine opredjelili smo se za varijantu financiranja točno utvrđenih i prethodno zajednički dogovorenih projekata koji uključuju: organizaciju konkretnog događaja, nabavku točno utvrđenih materijalnih sredstava za rad udruge ili druge točno definirane aktivnosti od interesa za Općinu Martijanec.

Financiramo sve one koji imaju rezultate u radu, žele konkretno raditi i svojim radom promovirati Općinu Martijanec.

Za rad u 2020. novčane dotacije iz Proračuna Općine Martijanec isplaćene su slijedećim udrugama:

– Zajednica sportskih udruga Općine Martijanec – ukupno 60.000,00 kn, od čega za rad:

  • NK Polet Martijanec 12.500,00 kuna,
  • NK Dinamo 01 Vrbanovec 15.000,00 kuna,
  • NK Razvitak Čičkovina 15.000,00 kuna,
  • Športsko rekreacijska udruga Sudovčina 12.500,00 kuna + besplatno korištenje društvenog doma,
  • Škola nogometa 5.000,00 kuna,

– Udruga tjelesnih invalida UTI-LIO Ludbreg 2.000,00 kuna,

– Udruga slijepih Varaždinske županije 2.000,00 kuna,

– Udruga oboljelih od dijabetesa „DIA-MELL“Ludbreg 1.000,00 kuna,

– Udruga umirovljenika i starijih osoba Općine Martijanec 1.000,00 kuna,

– Udruga antifašističkih boraca i antifašista općina i grada Ludbrega 1.500,00 kuna,

– Udruga dobrovoljaca i veterana Domovinskog rata RH 1.500,00 kuna,

– Udruga Sveti Martin Martijanec 23.000,00 kuna,

– Društvo multiple skleroze Varaždinske županije 2.000,00 kuna,

– KUD-Martijanec 15.000,00 kuna

Uz podupiranje rada udruga Općina Martijanec i ove godine iskazat će socijalnu osjetljivost za svoje starije mještane na način da će se svim umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Marijanec čija mirovina ne prelazi 1.500 kuna godišnje isplatiti božićnica u iznosu od minimalno 100 kuna, a sa Crvenim križom Ludbreg upravo su u tijeku i završne aktivnosti oko zajedničke organizacije besplatnog prijevoza osoba slabijeg imovinskog stanja do liječnika u Martijancu i Ludbregu – najavio je načelnik Levak