12
srpanj
2024

Gdje se nalazimo?


Općina Martijanec se nalazi u sjeverozapadnoj Hrvatskoj na pola puta između Varaždina i Koprivnice. Saznaj više...

Savjetovanje s javnošću – Proračun Općine Martijanec za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Savjetovanje s javnošću, 13. studenoga 2023.

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtima prijedloga: Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak

Savjetovanje s javnošću, 19. listopada 2023.

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtima prijedloga odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Martijanec

Savjetovanje s javnošću, 7. ožujka 2023.

Više informacija dostupno je u dokumentima u nastavku:

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtima prijedloga odluka o porezima

Savjetovanje s javnošću, 6. ožujka 2023.

Pozivaju se građani Općine Martijanec i druga zainteresirana javnost da se uključe u javnu raspravu te podnesu svoje mišljenje, primjedbe na Prijedlog odluke o porezima.

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtima prijedloga Pravilnik o provedbi postupka javne nabave

Savjetovanje s javnošću, 6. ožujka 2023.

Pozivaju se građani Općine Martijanec i druga zainteresirana javnost da se uključe u javnu raspravu te podnesu svoje mišljenje, primjedbe na Prijedlog pravilnika o provedbi postupka javne nabave.

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtima prijedloga Odluka o naknadi za korištenje društvenih domova

Savjetovanje s javnošću, 6. ožujka 2023.

Pozivaju se građani Općine Martijanec i druga zainteresirana javnost da se uključe u javnu raspravu te podnesu svoje mišljenje, primjedbe na Prijedlog odluke o naknadi za korištenje društvenih domova.

< 1 2 3 4 >