25
veljača
2024

Gdje se nalazimo?


Općina Martijanec se nalazi u sjeverozapadnoj Hrvatskoj na pola puta između Varaždina i Koprivnice. Saznaj više...

OGLAS za prijam u službu na određeno puno radno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Martijanec

Natječaji, 16. veljače 2024.

Na temelju članka 28. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine„ broj 86/08, 61/11, 04//18 i 112/19– u daljnjem tekstu: Zakon), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Martijanec raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno puno radno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Martijanec. Sve informacije […]

Natječaj za dodjelu „Godišnje nagrade za izvrsnost Rotary kluba Ludbreg za 2024. godinu“

Natječaji, 15. veljače 2024.

Upravni odbor Fonda za nagrađivanje izvrsnosti Rotary kluba Ludbreg radi nagrađivanja najboljih srednjoškolaca i studenata s područja Grada Ludbrega i Općina Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec, na temelju odredbi članka 5. Pravilnika o ustrojavanju i djelovanju Fonda za nagrađivanje izvrsnosti Rotary kluba Ludbreg, raspisuje Natječaj za dodjelu „Godišnje nagrade za izvrsnost Rotary […]

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MARTIJANEC

Natječaji, 13. veljače 2024.

Na temelju članka 7. Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Martijanec, KLASA: 940-05/24-01/2, URBROJ: 2186-19-02-24-1, od dana 12. veljače 2024. godine i članka 47. Statuta Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13, 18/18, 09/20, 14/21,14/23) općinski načelnik Općine Martijanec dana 13. veljače 2024. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU […]

OGLAS za prijam u službu na određeno puno radno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Martijanec

Natječaji, 16. siječnja 2024.

Na temelju članka 28. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine„ broj 86/08, 61/11, 04//18 i 112/19– u daljnjem tekstu: Zakon), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Martijanec raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno puno radno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Martijanec 1. REFERENT […]

Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Općine Martijanec u 2024. godini.

Natječaji, 9. siječnja 2024.

Općina Martijanec objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Općine Martijanec u 2024. godini. U Proračunu Općine Martijanec za 2024. godinu osigurana su financijska sredstva za financiranje prioritetnih projekata/programa udruga u ukupnom iznosu od 45.100,00 EUR.

< -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 >