30
srpanj
2021

Organizacija ukopa

PROTOKOL ZA SLUČAJ PRIJAVE UKOPA UMRLE OSOBE

Na grobljima kojima upravlja Općina Martijanec – groblju Martijanec, Križovljan i Slanje poslove ukopa umrlih osoba obavlja komunalno poduzeće LUKOM d.o.o., Ludbreg.
Za slučaj potrebe ukopa osoba koja prijavljuje ukop dužna se javiti Općini Martijanec osobno na adresi: Martijanec, Varaždinska ulica 64 ili telefonskim putem na broj: 042 207–887.

Prilikom dolaska u prostorije Općine Martijanec popunjava se obrazac Prijave ukopa umrle osobe koji sadržava:

  1. podatke o umrloj osobi (ime i prezime, ime oca, adresa prebivališta, datum rođenja, datum smrti, OIB umrle osobe)
  2. podatke o osobi koja prijavljuje ukop (ime i prezime, adresa prebivališta, OIB, kontakt telefon) Napomena: na tu osobu će se ispostaviti računi za troškove ukopa
  3. podatke o grobnom mjestu u koje će se izvršiti ukop (groblje, broj grobnog mjesta, korisnik grobnog mjesta, ima li grobno pokrovne ploče ili ne)

Vrijeme održavanja ukopa pokojnika sa komunalnim poduzećem LUKOM d.o.o. dogovora djelatnik Općine Martijanec.
Općini Martijanec dostavlja se dokument Dozvola za ukop izdana od strane mrtvozornika.
Prilikom dolaska osobe koja prijavljuje ukop u Jedinstveni upravni odjel Općine Martijanec, toj osobi ustupiti će se na korištenje grobna kuća te će se uručiti ključevi grobne kuće. Po završetku ukopa i ispraćaja, ključevi se ostavljaju na odru u grobnoj kuće, a grobnu kuću zaključavaju djelatnici Općine Martijanec.

Prijavitelj ukopa ili osoba koju on odredi mora na dan ukopa u 06,15 sati u mjesecima od svibnja do rujna odnosno u 07,15 sati u mjesecima od listopada do travnja, pristupiti na groblje kako bi se djelatnicima Lukoma, a radi pripreme grobnog mjesta pokazalo grobno mjesto u koje će se izvršiti ukop.
Troškovi ukopa podmiruju se nakon ukopa, a računi i nalozi za plaćanje troškova ukopa podižu se u prostorijama Općine Martijanec po prethodnoj obavijesti.
Ovisno o želji obitelji pokojnika, obitelj može osigurati prisustvo svećenika te isto tako osigurati dvije osobe koje će sa svake strane odra nositi križeve.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE MARTIJANEC