30
studeni
2023

EKO MARTIJANEC

Općina Martijanec poziva sve zainteresirane na edukaciju o organiziranju kvalitetnog i postojanog sustava gospodarenja otpadom, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, a sve s ciljem smanjenja količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada i povećanju stope odvojenog sakupljanja otpada i recikliranja. Edukacija će se održati u petak, 10. studenoga 2023. godine u 18:00 sati u Društvenom domu Martijanec. Predavač će biti Tihana Jelačić Radiković iz Gradskog komunalnog poduzeća Pre-kom d.o.o. 

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.