05
svibanj
2021

Lokalni izbori 2021

PRAVOVALJANE KANDIDATURE ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA I ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA

Podnošenje kandidatura za izbor općinskog načelnika i članova općinskog vijeća

PODNOŠENJE KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA I ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA Prijedlozi kandidatura za izbor općinskog načelnika i prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Martijanec podnose se od 16. travnja 2021. od 00:00 sati najkasnije do 29. travnja 2021. do 24:00 sata. Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_04_39_786.html Obvezatne […]