22
lipanj
2024

SAKUPLJANJE BOŽIĆNIH DRVCA POČETKOM 2024. GODINE

Već tradicionalno PRE-KOM sakuplja božićna drvca. Molimo Vas da ispred svojih kuća / zgrada ostavite božićna drvca prema sljedećim terminima sakupljanja:

08.01.2024. – Općine Belica, Dekanovec

09.01.2024. – Domašinec, Podturen, Pribislavec

09.01.2024. – Općine Donja Dubrava, Donji Vidovec

11.01.2024. – Općine Goričan, Donji Kraljevec, Sv. Marija, Kotoriba

12.01.2024. – Grad Prelog, Općine Martijanec, Jalžabet

NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! PRE-KOM PRELOG