22
lipanj
2024

Anketa o zainteresiranosti građana za program POS-a

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), Savska cesta 41/VI , Zagreb, tijelo je Republike Hrvatske s javnim ovlastima ovlašteno za provođenje projekta poticane stanogradnje (POS) prema odredbama Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji. Programom POS-a nastoji se građanima Republike Hrvatske omogućiti rješavanje stambenog pitanja po uvjetima znatno povoljnijim od tržišnih uz sigurnost državnog programa.

Općina Martijanec svim zainteresiranim građanima nastoji osigurati rješavanje stambenog pitanja putem Programa poticane stanogradnje. Radi uvida u potrebe građana i boljeg planiranja programa, provodimo anketu o interesu građana za kupnju stana putem ovog Programa. Provedbom ankete utvrdit će se postoji li objektivna potreba i interes za daljnjom realizacijom Programa.

Ispunjavanjem ovog anketnog upitnika ne preuzimate nikakvu odgovornost a prikupljeni podaci su tajni i koristit će se samo za navedenu namjeru utvrđivanja interesa građana.

Obrazac – Anketni upitnik