01
prosinac
2022

Obavijest o dodatnoj edukaciji o pravilnom razvrstavanju, odlaganju i postupanju s otpadom

Obavještavaju se i pozivaju građani Općine Martijanec da prisustvuju dodatnoj edukaciji pravilnog razvrstavanja, odlaganja i postupanja s otpadom koja će se održati dana 13.07.2018. g. (petak) u 19,00 sati u prostorijama Društvenog doma u Martijancu.