23
rujan
2023

Država za kupnju kuće na području Općine Martijanec vraća 48 posto rate kredita

Krajem mjeseca ožujka, 29. 03.,  otvoren je Natječaj za subvencioniranje stambenih kredita za kupovinu prve kuće ili stana osobama do 45 godina starosti.

Subvencionirani krediti mjera su pomoći Vlade RH, kojom se hrvatskim državljanima olakšava stambeno zbrinjavanje kroz otplatu dijela stambenog kredita.

Zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita moći će podnijeti građani s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji ispunjavaju uvjete za dobivanje stambenog kredita, a koje utvrđuje banka kreditor. Osim što ne smiju biti stariji od 45 godina, njihovi bračni ili izvanbračni partneri ne smiju imati u vlasništvu stan. Ako ga, pak, imaju, kredit mogu dobiti ako ga prodaju radi kupovine nove, veće nekretnine ili za izgradnju iste.

Demografska mjera ovakvog kredita je da se za svako novorođeno ili usvojeno dijete, rok subvencioniranja produžuje za dvije godine. Također, rok se produljuje za jednu godinu po djetetu.

O svim dodatnim se olakšicama, zainteresirani mogu informirati na web stranicama APN-a., apn.hr.

Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1.500,00 eura po metru kvadratnom, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina.

Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti pojedine općine u kojoj se kupuje nekretnina, a kreće se od 30 do 51 posto.

Budući da Općina Martijanec spada u drugu skupinu razvijenosti,  povrat kredita za kupnju prve nekretnine u naseljima  Slanje, Rivalno, Gornji Martijanec, Križovljan, Martijanec, Sudovčina, Vrbanovec, Čičkovina, Hrastovljan i Madaraševec, iznosio bi 48 posto od rate kredita, što je drugi najveći iznos subvencije kredita u Varaždinskoj županiji.

Povoljnija je jedino kupnja prve nekretnine u općini Donja Voća, za koju je subvencija 51%.